Breivik mot staten:

Breivik fikk klar beskjed fra dommeren om «nazihilsen»

Advokaten til Breivik mente det var overdreven bruk av nakenransakelser og bruk av håndjern under soningen til klienten.

Saken oppdateres.

Retten ble satt klokken 9 i den provisoriske rettssalen i gymsalen i Skien fengsel.

Breivik hadde på seg en svart dress og gullfarget slips. Han hadde kortbarbert hode, men ellers var det ingen åpenbare endringer i utseendet siden rettssaken mot ham i 2012, bortsett fra at han er blitt tynnere.

LES MER: Sondres mamma synes Breivik-rettssaken er helt bak mål

- Vil ha stor betydning

Dommer Helen Andenæs Sekulic gikk gjennom tidsskjemaet for dagen. Hun oppsummerte også hva som er sakens kjerne.

- Spørsmålet er om saksøker har vært og er utsatt for menneskerettsbrudd ved Ila forvaringsanstalt og senere ved Skien fengsel. Saksøker hevder menneskerettighetene er krenket i hele perioden han er fengslet, fra pågripelsestidspunktet til nå, sa dommeren i innledningen.

Klokken 9.15 var det Breiviks advokat Øystein Storrvik som startet med sitt innledningsforedrag. Det er satt av tid til klokka 11.

- Vi har ingen som helst tanke om at myndighetene har planer om å prøveløslate Breivik. Han vil tilbringe hele sitt liv i fengsel, under forhold som de han soner i dag. Det er et viktig bakteppe. Det betyr at denne saken vil ha stor betydning for hans liv i fengsel, sa Storrvik.

LES MER: Breivik gjorde «nazihilsen» da han kom inn rettslokalet

- For mange nakenransakelser

Han avviste at Breivik ønsket å komme tilbake i offentlighetens lys, og understreket at saken dreier seg innholdet i hans soning.

- Vi mener det er konkrete perioder med nedverdigende behandling. Det er da overdreven bruk av nakenransakelser og overdreven bruk av håndjern. Vi mener Norge har et utilfredsstillende isolasjonssystem i forhold til menneskerettighetene, fortsatte Storrvik.

- Det blir i realiteten et fengsel i et fengsel, sa han.

Advokaten understreket også at Breivik aldri er registrert med noen regelbrudd i fengselet.

LES MER: Her er alt du trenger å vite om rettssaken i Skien fengsel

Fikk besøk av mor i 2013

Etter en ti minutter lang pause fortsatte Storrvik sin innledning. Han viste til den kjente saken til Ramirez «Sjakalen» Sanches mot Frankrike.

- Han hadde 1500 besøk og disse skjedde uten bruk av glassvegg.

Breivik har ikke hatt besøk av andre enn profesjonelle aktører siden 2013.

Moren var på besøk like før hun døde av kreft. Da fikk hun og sønnen noen minutter sammen uten glassvegg.

LES MER: - Visste at han ville gjøre noe, men at det skulle bli så ekstremt sier sitt

Kvinner gjorde nakenransakelser

På slutten av innledningen kom Storrvik inn på antallet nakenundersøkelser. Breivik har selv fortalt at han er utsatt for minst 800 nakenundersøkelser. Han må ta av sg alle klær og må sette seg på huk slik at rektum-området kan undersøkes.

Det har også vært et tyvetalls ganger hvor dette har vært gjennomført av kvinnelige fengselsansatte, fordi menn ikke har vært tilgjengelig.

LES MER (PLUSS): - Vi lever i et demokrati og derfor skal han få klage

- Særdeles brutal måte

Advokat Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten slapp til orde med sitt innledningsforedrag klokken 11.05. Han startet med å si at saksøker tok livet av 77 mennesker på en særdeles brutal måte.

- De fleste av ofrene var barn og unge voksne. Breivik voldte enorme skader. Statsapparatet ble rammet på en måte vi ikke har sett maken til, sa Emberland.

Ifølge regjeringsadvokaten har ikke Breivik vist noe tegn til anger og at han har uttalt at hans kamp skal fortsette fra fengselet.

- Han har vist at han er i stand til å planlegge svært spektakulære angrep uten å bli oppdaget. Han er svært metodisk og kan opptre fordekt. Breivik er kort og godt en svært farlig mann, og det er årsaken til soningsregimet, uttalte Emberland.

Medfange truet Breivik

Andre innsatte har sagt at de «skal ta» Breivik dersom han flyttes til en annen avdeling i fengselet.

På et tidspunkt var det en medfange som klarte å komme seg inn til døren til rommet der Breivik oppholdt seg. Han fikk kommunisert med massemorderen og sa at han ville drepe ham hadde det ikke vært for døren.

- Du er en barnemorder og fordi jeg elsker landet mitt, svarte medfangen, gjenfortalte Emberland.

- Hadde telefonkontakt med venninne

Advokat Adele Matheson Mestad tok over etter Emberland og fortsatte regjeringsadvokatens innledningsforedrag.

- Breivik har ikke vært ilagt noe besøksforbud. Han har mottatt besøk. I tre tilfeller er det nedlagt forbud mot besøk, og det skyldtes da bakgrunnen til disse personene, sa hun.

Breivik hadde telefonkontakt med en venninne én gang i uken.

- Denne kontakten ble avsluttet etter Breiviks eget ønske, sa Mestad.

600 brev stanset

Statens advokater avviser Anders Behring Breiviks påstand om at det foreligger et brevforbud. Av 4000 brev inn og ut av fengselet ble rundt 15 prosent stanset, ifølge advokat Adele Matheson Mestad.

I stor grad dreide dette seg om brev til og fra perifere personer, ifølge Mestad. Hun mener at kontrollen med brevene gir et godt bilde av saksøkers utvikling og tankegods gjennom tiden han har sonet, hva hans planer er og hva han tenker.

Rundt 600 brev er stanset, ifølge advokaten.

Ba Breivik droppe nazihilsen

Etter at Mestad var ferdig med sitt innledningsforedrag, var det dommer Helen Andenæs Sekulic sin tur til å si noen siste ord.

- Breivik, jeg ville satt pris på om du resten av disse dagene lar være å komme med slik hilsen som du gjorde innledningsvis, sa hun.

Breivik svarte dommeren:

- Dette er en norrøn hilsen som dine forfedre brukte for 1000 år siden.

Dommer Helen Andenæs Sekulic ba Breivik om å ikke gjøre hilsen de neste dagene i retten.  
    
      (Foto: ntb scanpix)

Dommer Helen Andenæs Sekulic ba Breivik om å ikke gjøre hilsen de neste dagene i retten.   Foto: ntb scanpix

Øystein Storrvik argumenterte for at soningen til Breivik i realiteten ble et fengsel i et fengsel.  
    
      (Foto: NTB SCANPIX)

Øystein Storrvik argumenterte for at soningen til Breivik i realiteten ble et fengsel i et fengsel.   Foto: NTB SCANPIX

Regjeringsadvokaten Marius Emberland kalte Breivik en svært farlig mann.  
    
      (Foto: ntb scanpix)

Regjeringsadvokaten Marius Emberland kalte Breivik en svært farlig mann.   Foto: ntb scanpix

Anders Behring Breivik gjorde en ny hilsen da han kom inn i rettssalen i Skien fengsel tirsdag. 
    
      (Foto: ntb scanpix)

Anders Behring Breivik gjorde en ny hilsen da han kom inn i rettssalen i Skien fengsel tirsdag.  Foto: ntb scanpix

Terroristen gjorde en hilsen som lignet på en høyreekstrem hilsen idet han kom inn i gymsalen.  
    
      (Foto: tone sofie aglen)

Terroristen gjorde en hilsen som lignet på en høyreekstrem hilsen idet han kom inn i gymsalen.   Foto: tone sofie aglen

I overføringssalen i Oslo tinghus gjør norsk og internasjonal media seg klare for å følge rettssaken i Skien.  

I overføringssalen i Oslo tinghus gjør norsk og internasjonal media seg klare for å følge rettssaken i Skien.  

Marius Emberland fra Regjeringsadvokatene (t.h.) og Øystein Storrvik, Breiviks advokat, hilser på hverandre før rettssakens første dag.  

Marius Emberland fra Regjeringsadvokatene (t.h.) og Øystein Storrvik, Breiviks advokat, hilser på hverandre før rettssakens første dag.  

Breiviks sak mot staten
 • Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.
 • Breivik ble pågrepet samme dag og har siden vært eneste fange i Norge med bestemmelser om et særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel.
 • I 2013 anmeldte Breivik ledelsen ved Ila og daværende justisminister Grete Faremo (Ap) for torturlignende soningsforhold på grunn av langvarig isolasjon. Han hevdet seg også utsatt for psykisk mishandling gjennom stadige fysiske ransakelser og ytringsforbud. Saken ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist».
 • 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.
 • Saken skal opp i Oslo tingrett 15. mars. Av sikkerhetshensyn føres saken i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien.
 • Fire dager er satt av til saken, og det skal føres åtte vitner. Det skal også gjennomføres befaringer i Ila og Skien fengsler.
 • Kilde: NTB
Gjennomføring av Breivik-saken

Slik er programmet for gjennomføringen av rettssaken der Anders Behring Breiviks søksmål mot staten skal behandles.

Tirsdag 15. mars:

9.00: Retten settes, innledning.

9.15: Innledningsforedrag: Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik (3 timer).

12.45: Innledningsforedrag: Statens prosessfullmektig, advokat Marius Emberland (3 timer)

 Onsdag 16. mars:

9.00: Breivik gir retten sin forklaring (3 timer).

13.00: Bevisførselen begynner, med vitnet Randi Rosenqvist, psykiatrispesialist og spesialrådgiver ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

15.00: Retten på befaring for å se Breiviks soningsforhold med egne øyne (lukkede dører)

 Torsdag 17. mars:

9.00: Bevisførselen fortsetter, med vitnet Helga Fastrup Ervik, kontorsjef i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

10.30: Vitnet Knut Bjarkeid, direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt (delvis lukkede dører)

12.45: Vitnet Bjarne Haukeland, fengselslege ved Ila fengsel.

13.30: Vitnet Bjørn Draugedalen, fengselslege ved Skien fengsel

14.15: Vitnene Margit Kise og Tore Stenshagen, begge avdelingsledere ved Skien fengsel (delvis lukkede dører)

 Fredag 18. mars:

9.00: Bevisførselen fortsetter hvis behov.

10.00: Sluttprosedyre: Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik (rundt 3 timer).

13.30: Sluttprosedyre: Statens prosessfullmektig, advokat Marius Emberland (rundt 2 timer)

På forsiden nå