Breivik mot staten:

- Det trengs bare én Breivik for å drepe 77 mennesker

22. juli-terroristen ristet flere ganger på hodet da statens advokat Adele Matheson Mestad snakket om hans meningsfeller.

Statens advokat Adele Matheson Mestad la til slutt ned påstand om at staten frifinnes og ikke ilegges saksomkostninger.  Foto: ntb scanpix

Saken oppdateres.

Statens advokat Adele Matheson Mestad brukte store deler av innledningsforedraget på å argumentere for at hensynet til samfunnets sikkerhet må veie tyngre enn hensynet til Breivik som ønsker å kommunisere med sine meningsfeller.

- Breivik inspirerer i høyreekstreme miljøer, både i ord og handling. Han har som uttalt mål å drive et nettverk fra cellen. Det trengs bare én Breivik for å drepe 77 mennesker. Statens oppgave er å hindre at en ny Breivik inspireres av ham fra cellen, sa Mestad.

LES MER: Gjorde nazihilsen da han kom inn i rettslokalet

4000 brev

1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.

Advokaten understreket at det er et fåtall av brevene som Breivik sender eller mottar, som blir stanset.

-  Det mest realistiske anslaget er at rundt 4000 brev er sendt og mottatt. Rundt 600 brev er nektet sendt og mottatt. Det er et begrenset antall, mente Mestad.

Hun delte Breiviks brev inn i seks kategorier:

  • Masseutsendelser av brev til støttespillere og meningsfeller.
  • Brev til høyreekstreme straffedømte.
  • Brev til støttespillere som vil bistå ham i etablering av nettbaserte plattformer for hans budskap.
  • Sendinger nektet fordi de er utformet på måter som gjør brevkontroll umulig.
  • Mediebrev og brev til ulike instanser og organisasjoner.
  • Brev fra andre private som ikke tilhører de tre første kategoriene.
  • Mestad sa at de fleste brevene som er stanset, er de tre første kategoriene.

LES MER: Dekker rettssaken for tre millioner lesere

Ville sende brev til drapsmenn

Breivik ristet på hodet flere ganger under både Mestads og kollega Marius Emberlands innledningsforedrag.

- Det er dessuten mange eksempler på at han prøver å komme i kontakt med voldsdømte. Det følger av manifestet hans at en oppgave i fengselet er å rekruttere. Han har også uttalt at han fortsetter kampen fra fengselet, fortsatte Mestad.

I mai 2014 skrev Breivik et brev han ønsket å sende til den svenske drapsmannen Peter Mangs, også kjent som «Lasermannen 2», og de amerikanske drapsmennene Barry Mills, Tyler Bingham og Thomas Silverstein fra den rasistiske gruppen Aryan Brotherhood.

LES MER: - Gjensynet vil åpne mange sår

Tre avslag om besøk

Til sammen tre personer er blitt nektet å besøke Breivik i fengselet med bakgrunn i nettopp brev de har sendt til massedrapsmannen.

-  De som skrev til Breivik i fengselet, de sympatiserte med hans tankegods. De applauderte også i stor grad hans handlinger. Blant disse, kan det ligge en ny Breivik, advarte Mestad.

- Han får inn en rekke brev fra folk som støtter ham ideologisk og ønsker å bidra til å spre budskapet, sa advokaten.
 

På forsiden nå