Breivik mot staten:

Her er det du trenger å vite om isolasjonsskader

Brøset-sjef svarer på spørsmål om det sentrale temaet i Breivik-rettsaken.

Anders Behring Breivik hevder han har isolasjonsskader etter å ha vært isolert under all soningen i Ila og Skien fengsel.   Foto: ntb scanpix

Saken oppdateres.

Hvorvidt Anders Behring Breivik har fått isolasjonsskader i fengsel, blir et sentralt stridsspørsmål under rettssaken i Skien. Breivik hevder selv han har fått store problemer av isoleringen, mens staten mener det ikke finnes bevis for at han har tatt fysisk eller psykisk skade av å være isolert under soningen.

Svein Øverland, seksjonssjef og psykologspesialist ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg ved Brøset i Trondheim, forteller at isolasjonsskade ikke er en diagnose, men et begrep som brukes innen psykologien, av kontrollinstanser og menneskerettighetsorganisasjoner.

Øverland er også rådgiver ved Forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel. Han er ekspert innen rettspsykologi.

1. Hva slags skader kan isolasjon medføre?

Isolasjon kan medføre skader som gir diagnoser, både somatiske (f.eks lysskyhet og hodepine) og psykiske (fra angst og depresjon til psykose). Da journalføres vanligvis diagnosen å ha sammenheng med isolasjon.

Vi fulgte rettssakens andre dag minutt for minutt

2. Hvor vanlig er det med isolasjonsskader blant innsatte?

Det vet vi lite om. Vi vet at forekomsten av psykiske lidelser, inkludert rusmisbruk og rusavhengighet og abstinenser knyttet til dette, er langt høyere hos innsatte enn ellers. Det gjør at de kan være særlig sårbare for isolasjonsskade, for eksempel psykose.

3. Hva slags type symptomer kan dukke opp hvis noen er i ferd med å få isolasjonsskader?

Det vanligste er depressive symptomer og angstsymptomer samt psykosomatiske uftfall som hodepine og mage-tarm-problem. Mange forteller om økt grubling og bekymringer, og at de etter hvert blir «folkesky». Paradoksalt nok trekker de seg dermed tilbake fra det sosiale når de faktisk får sjansen.

Her kan du lese hva Breivik sa under sin forklaring

4. Er det forskjell fra person til person?

Det er store individuelle forskjeller her, og vurderinger må bygge på en helhetlig vurdering. I ekstreme tilfeller blir man apatisk, «går inn i seg selv», får hallusinasjoner og i verste fall sterk uvirkelighetsfølelse og psykotiske gjennombrudd. Selvmordstanker kan være påtrengende på grunn av anger og skam. Det fører noen ganger til selvmord, i for eksempel varetekt.

5. Hva er årsaken til at noen får isolasjonsskader og etter hvor lang tid bruker det å oppstå?

Begynnende isolasjonsskader kan oppstå allerede etter noen få dager, men det er mer vanlig at det oppstår etter fire-fem uker. Men det er store forskjeller. Noen utvikler heller ikke slike skader. Det er særlig monotoni og manglende aktivering i kombinasjon med bekymringer som utgjør en risiko.

Rettspsykiater Michael Setsaas fra Trondheim har et selvbilde preget av stormannsgalskap.

6. Er det vanskelig for helsepersonell og profesjonelle aktører å fastslå isolasjonsskader?

Det vanskelige er å fastsette at det kommer av isolasjon og ikke andre forhold. Opplysningene baserer seg også på informasjon fra den innsatte og delvis på observasjon fra betjenter. Begge kan være feilkilder. Ofte er helsetjenesten i fengselet, særlig de små, også tynt bemannet. De fleste ser etter symptomene som er beskrevet ovenfor og helseavdelingene i norske fengsel er kjent med problematikken og setter ofte inn tiltak for å lempe eller forebygge.

7. Er det ofte at dette er et tema i rettssaker ellers?

Nei, ikke særlig. I forvaringssaker skal man mer enn ved andre dommer også sette inn tiltak for å forebygge ny kriminalitet og man har også et høyere sikkerhetsnivå. Ofte anføres det i retten at lite kontakt med andre ikke-innsatte og at man får inndragelse av kontakt med fellesskapet fører til mindre mulighet til rehabilitering og progresjon i soningen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Breiviks sak mot staten
 • Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.
 • Breivik ble pågrepet samme dag og har siden vært eneste fange i Norge med bestemmelser om et særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel.
 • I 2013 anmeldte Breivik ledelsen ved Ila og daværende justisminister Grete Faremo (Ap) for torturlignende soningsforhold på grunn av langvarig isolasjon. Han hevdet seg også utsatt for psykisk mishandling gjennom stadige fysiske ransakelser og ytringsforbud. Saken ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist».
 • 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.
 • Saken skal opp i Oslo tingrett 15. mars. Av sikkerhetshensyn føres saken i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien.
 • Fire dager er satt av til saken, og det skal føres åtte vitner. Det skal også gjennomføres befaringer i Ila og Skien fengsler.
 • Kilde: NTB
Psykologspesialist Svein Øverland mener det vanskelige med isolasjonsskader er å finne ut om de faktisk skyldes isolasjon eller om det er på grunn av andre forhold.  
    
      (Foto: Rune petter ness)

Psykologspesialist Svein Øverland mener det vanskelige med isolasjonsskader er å finne ut om de faktisk skyldes isolasjon eller om det er på grunn av andre forhold.   Foto: Rune petter ness

På forsiden nå