Breivik mot staten:

Sivilombudsmannen kom med flere anbefalinger på Breiviks avdeling

Sivilombudsmannen fant at soningsregimet til Anders Behring Breivik ga økt risiko for isolasjonsskader under en inspeksjon i Skien fengsel i fjor sommer.

Anders Behring Breivik ankom rettslokalene i Skien fengsel torsdag morgen.   Foto: ntb scanpix

Saken oppdateres.

Den tredje dagen i retten skulle starte med at vitnet Helga Ervik fra Sivilombudsmannen skulle ta plass ved vitnebordet. Men hun kunne ikke vitne i saken likevel. I stedet ble deler av Sivilombudsmannens rapport lest opp i retten.

Bjørg Brevig Eriksen møtte Breivik da han var fire år og skjønte allerede da at noe var galt

- Kunne ikke vitne

Det var Øystein Storrvik, advokaten til Anders Behring Breivik, som stevnet Ervik som vitne. 

- Partene er enig om å lese rapporten. Slike vitner vil alltid uansett bare å si det som står i rapporten. Så det er kun snakk om utdypende spørsmål, men det har egentlig ingen betydning, sa han.

- De har en viktig tilsynsfunksjon som følger internasjonale regler, og ifølge de internasjonale reglene skal de ikke vitne i saker. Det er for å kunne være uavhengig overfor myndighetene, forklarte han.

Psykolog Jim Aage Nøttestad fra Trondheim vil ha en ny vurdering av Breiviks psykiske tilstand. (Krever innlogging)

Ble varslet om kontroll

Sivilombudsmannen gjennomfører både varslede og uvarslede inspeksjoner i fengsler «for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff», ifølge rapportens mandat.

Skien fengsel ble varslet om besøket fire uker i forkant. Sivilombudsmannen møtte fengselsledelsen, og dro på befaring i fengselet, og fikk blant annet se luftegården og avdeling for særlig høy sikkerhet, der Breivik sitter fengslet.

- Regimet på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå setter svært strenge begrensninger for innsattes bevegelsesfrihet og mulighet for menneskelig kontakt, heter det i rapporten.

LES MER: «Dere lager klikkhoreri av et nasjonalt traume»

- Risiko med mange kroppsvisitasjoner

Storrvik leste opp Sivilombudsmannens anbefalinger for Breiviks avdeling. Fengselet ble bedt om å utvide fellesskapet mellom innsatte og ansatte, vurdere andre muligheter for lufting enn betongluftegården og avslutte overvåkingen av helsesamtaler.

Sivilombudsmannen skriver at loven åpner for kroppsvisitasjon med full avkledning og besiktelse av naken kropp, men understreker at undersøkelsene ikke skal være mer omfattende enn nødvendig.

Sivilombudsmannen understreker risikoen ved hyppige kroppsvisitasjoner, og viser til Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3, som Breivik mener er brutt.

For hvert ord terroristen sa, ble saken hans bare dårligere og dårligere, skriver politisk redaktør Tone Sofie Aglen. (Krever innlogging)

Breivik var eneste fange på avdelingen

Breiviks uterom, som han selv kaller «betongboksen», er på sikt ikke tilfredsstillende, ifølge Sivilombudsmannens rapport. Fengselet bør vurdere alternativer til lufting i den 50 kvadratmeter store luftegården Breivik har tilgang til.

Rapporten nevner ikke Breivik ved navn, men han var den eneste fangen på avdeling for særlig høy sikkerhet da Sivilombudsmannen gjennomførte sin inspeksjon i juni i fjor.

Sivilombudsmannen understreker at de ansatte på Breiviks avdeling bør sikres jevnlig opplæring og veiledning.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

Knut Bjarkeid, fengselsdirektør ved Ila fengsel, ble omtalt av Anders Behring Breivik som sadist i retten onsdag.  
    
      (Foto: ntb scanpix)

Knut Bjarkeid, fengselsdirektør ved Ila fengsel, ble omtalt av Anders Behring Breivik som sadist i retten onsdag.   Foto: ntb scanpix

Sikkerhetsregimet her ved Ila fengsel var så strengt at den terrordømte Anders Behring Breivik mener det har påført ham såkalte isolasjonsskader. Torsdag skal fengselsdirektør Knut Bjarkeid vitne under saken Breivik har reist mot state 
    
      (Foto: NTB scanpix)

Sikkerhetsregimet her ved Ila fengsel var så strengt at den terrordømte Anders Behring Breivik mener det har påført ham såkalte isolasjonsskader. Torsdag skal fengselsdirektør Knut Bjarkeid vitne under saken Breivik har reist mot state  Foto: NTB scanpix

Breiviks sak mot staten
 • Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.
 • Breivik ble pågrepet samme dag og har siden vært eneste fange i Norge med bestemmelser om et særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel.
 • I 2013 anmeldte Breivik ledelsen ved Ila og daværende justisminister Grete Faremo (Ap) for torturlignende soningsforhold på grunn av langvarig isolasjon. Han hevdet seg også utsatt for psykisk mishandling gjennom stadige fysiske ransakelser og ytringsforbud. Saken ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist».
 • 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.
 • Saken skal opp i Oslo tingrett 15. mars. Av sikkerhetshensyn føres saken i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien.
 • Fire dager er satt av til saken, og det skal føres åtte vitner. Det skal også gjennomføres befaringer i Ila og Skien fengsler.
 • Kilde: NTB
Dag 3 i retten

9.00: Bevisførselen fortsetter, med vitnet Helga Ervik.

10.30: Vitnet Knut Bjarkeid, direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt (delvis lukkede dører)

12.45: Vitnet Bjarne Haukeland, fengselslege ved Ila fengsel.

13.30: Vitnet Bjørn Draugedalen, fengselslege ved Skien fengsel.

14.15: Vitnene Margit Kise og Tore Stenshagen, begge avdelingsledere ved Skien fengsel (delvis lukkede dører). (©NTB)

På forsiden nå