Slik argumenterer Breiviks advokat:

- Mener det er perioder med nedverdigende behandling

Advokat til Anders Behring Breivik, Øystein Storrvik, mener man må ta hensyn til at Breivik i praksis har fått en livstidsdom.

Saksøker Anders Behring Breivik og hans advokat, Øystein Storrvik, mener den terrordømte 37-åringen har fått isolasjonsskader av fengselsopholdet som har vart i fire år og åtte måneder. 

Saken oppdateres.

Totalt har sju vitner forklart seg under rettssaken i gymsalen i Skien fengsel denne uken. I tillegg har en rapport fra Sivilombudsmannen blitt lest opp i retten. Retten har også vært på befaring ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og Skien fengsel.

Statens påstand er at staten skal frifinnes for krenkelser av menneskerettighetene, og at saksøker skal betale statens sakskostnader. Saksøkers påstand er at Breivik tilkjennes saksomkostninger.

Dommer Helen Andenæs Sekulic forteller at en avgjørelse vil komme i løpet av månedsskiftet april/mai.

Hvorfor mener Storrvik at Breivik er utsatt for brudd på menneskerettighetene?

- Vi mener det er konkrete perioder med nedverdigende behandling. Det er da overdreven bruk av nakenransakelser og håndjern. Vi mener Norge har et utilfredsstillende isolasjonssystem i forhold til menneskerettighetene, sa Storrvik i retten.

Hvor stor belastning er det snakk om?

Breivik forklarte at han er nakenvisitert 885 ganger etter at han ble pågrepet 22. juli 2011. Breivik hevder at noen av nakenvisiteringene ved Ila fengsel ikke ble loggført. Fengselsprotokollene viser at det er snakk om 392 nakenvisiteringer i tidsrommet 2011 til 2013. Han har blitt påsatt håndjern om lag 3000 ganger. Breivik har også fortalt om hyppige nattkontroller på Ila fengsel.

Hvor isolert har Breivik vært?

Storrvik understreket i retten at Breivik stort sett kun har hatt sitt eget selskap i 22-23 av døgnets 24 timer. Advokaten mener det er viktig moment at klienten i praksis sitter på en livstidsdom. Han hevdet norske myndigheter aldri kommer til å anbefale noe annet enn at Breivik skal bli sittende på forvaring. Storrvik pekte på at loven ikke setter noen grenser for hvor lenge en person kan sitte isolert slik Breivik i dag gjør, og at Kriminalomsorgen per i dag ikke har noen klar plan for hvordan Breivik skal kunne vende tilbake til et fellesskap. Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) er klar på at isolasjon av fanger ikke kan være permanent.

Hva slags plager har Breivik hatt?

Breivik sa i sin forklaring at han sliter med det han kaller isolasjonshodepine, som gjør det umulig for ham å studere. Han beskrev videre svekket konsentrasjon og minne, problemer med synet og med å skille dager fra hverandre. Han forsøkte også å komme med morsomheter, som at den lange isolasjonen har fått ham til å elske tv-serien Paradise Hotel. Det mente terroristen var et klart tegn på hjerneskade.

Også Breiviks egen advokat mente at det forelå klare tegn på isolasjonsskader. Han mente at Breivik fremsto forvirret i retten. Han trakk frem klientens tro på Odin, og rådføringen han hadde med den norrøne guden som et symptom.

- Jeg mener jeg har en klient som har en mental sårbarhet. Jeg sier ikke at han ikke har fått behandlingen han skulle ha. Jeg sier bare at mental sårbarhet er et avgjørende element i om han skal isoleres eller ikke, sa Storrvik.

Hva med besøk- og brevkontrollen?

I løpet av tiden i fengsel har anslagsvis 3500 brev blitt forsøkt sendt ut eller inn. Rundt 600 av disse er nektet. Breivik sier han også har forsøkt å sende 200 besøksskjemaer, men de har blitt stoppet i brevkontrollen. Storrvik har vært kritisk til bruken av glassvegg ved besøk, noe han også understreket i sin sluttprosedyre. Han mente at dette kunne være en viktig måte for Breivik å ha kontakt med andre mennesker på.

- Vi har sett disse glassveggene. De er veldig distanseskapende, både her i Skien og i Ila. Man får en merkelig kommunikasjon, sa Storrvik, og mente det var overdrevent sikkerhetstiltak.

Er han fremdeles farlig og voldelig?

Breivik hevdet i retten at han ikke lenger er militant og at han avstår fra vold. Han vil bruke resten av livet på demokratisk aktivisme. Han sammenlignet seg selv med Nelson Mandela.

Her kan du lese argumentasjonen til advokatene hos Regjeringsadvokaten

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

På forsiden nå