Breivik mot staten:

- Misbruker rettsvesenet ved å bruke nazihilsen

Statens advokat Adele Matheson Mestad mente terroristens forklaring på onsdag var et hån mot retten.

Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten var klar og tydelig på at Breivik ikke hadde blitt utsatt for brudd på menneskerettighetene.   Foto: ntb scanpix

Saken oppdateres.

Etter lunsj på rettssakens siste dag startet advokat Adele Matheson Mestad Regjeringsadvokatens prosedyre.

Hun startet med å beskrive handlingen til terrordømte Anders Behring Breivik (37).

- Han angrep vårt demokrati og vår rettsstat. Og vi fortsetter å beskytte den samme rettsstaten ved å bruke den overfor ham. Men det er også viktig at han ikke misbruker rettsvesenet. Bruk av nazihilsen i retten er et slikt misbruk. Måten han bruker sin partsforklaring på, er en hån mot retten, sier Mestad.

LES MER: - Lider man av isolasjonsskade, sier man ikke nei til psykiater

- Vil ha kontakt med meningsfeller

Hun var klar og tydelig på at soningen til Breivik ikke var i strid med menneskerettigheter.

- Saksøker verken er eller har vært underlagt umenneskelige forhold i fengselet, sa Mestad.

Hun understrekte at det Breivik mener er meningsfull kontakt er kontakt med andre som mener det samme som ham.

- Det er viktig for staten at han ikke gis anledning til dette, sa hun.

Vi har fått beskrevet en kriminalomsorg som gir terroristen langt bedre forhold enn han fortjener. Det skal vi være glade for, skriver politisk redaktør Tone Sofie Aglen. (Krever innlogging)

- Posøren Breivik

I løpet av sluttprosedyren sa Mestad at man kan håpe at folk gjennomskuer Breivik «som den posøren han er», men det finnes folk som kan la seg fascinere av og lytte til budskapet hans.

- Det er ingen rettspraksis som lar en straffedømt terrorist knytte kontakter med nye meningsfeller fra fengsel, understreket Mestad da hun skulle argumentere for brevkontrollen.

Mestad sa videre det er en rekke sikkerhetsgrunner bak tiltakene mot Breivik, blant annet faren for Breivik kan forsøke å ta gisler i fengselet.

Bjørg Brevig Eriksen møtte Breivik da han var fire år og skjønte allerede da at noe var galt

- Ikke lovbrudd

Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokten tok over prosedyren, og slo fast at de fire dagene i retten ikke hadde endret statens oppfating av det rettslige spørsmålet.

- Saksøker er ikke, og har ikke vært, utsatt for behandling i strid med artikkel 3 av EMK. Verken i hele perioden eller deler av perioden, sa han.

- Staten har selvsagt et behov for å verne folk mot angrep. Det er derfor vi har en kriminalomsorg som har ansvar for gjennomføringen av straffen, som faktisk er et onde staten påfører individet med den hensikten, fremholdt han.

Utøya-etterlatte Randi og Sebastian Johansen Perreau har ingen tro på at Breivik vil si unnskyld til AUF og Arbeiderpartiet.

- Viser ingen anger

Emberland understreket at saken er unik.

- Han er den som har sittet lengst på en slik avdeling. Det har den naturlige forklaring at han har gjort det han har gjort, sa han, og beskrev Breivik selv som ganske statisk.

- Han har ikke vist noen anger. Han fortsetter som før. Det eneste vi ser av endring er at han sier han har konvertert til en ikke-voldelig kamp. Det er for tidlig å feste tiltro til den påståtte endringen, sa statens advokat.

Psykolog Jim Aage Nøttestad fra Trondheim vil ha en ny vurdering av Breiviks psykiske tilstand. (Krever innlogging)

- Skal ikke vare uendelig

Emberland viste til en dom der EMD ser på umenneskelige forhold som noe som fører til fysisk skade eller intens mental lidelse.

- Når vi skal vurdere om isolasjon er i strid med artikkel tre, må man se på hvordan forholdene har vært, hvor strenge tiltakene har vært, hvor langvarige de har vært, hvilke formål man har hatt og hvilken virkning tiltakene har hatt på den det gjelder, sa Emberland.

Han brukte saken mellom Babar Ahmad og Storbritannia som eksempel. Der står det at EMD aldri har satt en grense for hvor lenge en fange kan sitte i relativ isolasjon eller uten kontakt med andre innsatte i fengselet. Domstolen har bare slått fast at det ikke skal vare uendelig, sa Emberland.

- Omfattende kontakt med ansatte

Breivik ristet ofte på hodet under Emberlands sluttprosedyre. Advokaten mente at det har vært stadig nye lettelser i soningsforholdene til 37-åringen.

- Det er stadig nye kompenserende tiltak. Man har en plan som tilpasses etter omstendighetene, sa Emberland.

- Vi har med en saksøkt å gjøre som før 22. juli 2011 hadde sett for seg hvordan dette ville være. Han hadde dessuten selvisolert seg i noen tid før han ble pågrepet. Han viser i liten grad å være affisert. Han er opptatt med sitt og har mye å gjøre, fortsatte Emberland.

Han mente at isolasjonen hovedsakelig besto av fravær av fellesskap med andre innsatte, men dette ble veid opp for omfattende nærvær av kontakt med ansatte og profesjonelle, sa Emberland.

Dommer Helen Andenæs Sekulic avsluttet rettssaken med å si at dom er forventet i månedsskiftet april/mai.

Før lunsj hadde Breiviks advokat, Øystein Storrvik, fremført sin sluttprosedyre. Han la vekt på at Breivik aldri vil komme ut i samfunnet igjen, og at man derfor må tenke over isolasjonen i et sånt perspektiv.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

Advokat Adele Matheson Mestad startet Regjeringsadvokatens prosedyre etter lunsj på rettssakens siste dag.  
    
      (Foto: ntb scanpix)

Advokat Adele Matheson Mestad startet Regjeringsadvokatens prosedyre etter lunsj på rettssakens siste dag.   Foto: ntb scanpix

Breiviks sak mot staten
 • Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.
 • Breivik ble pågrepet samme dag og har siden vært eneste fange i Norge med bestemmelser om et særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel.
 • I 2013 anmeldte Breivik ledelsen ved Ila og daværende justisminister Grete Faremo (Ap) for torturlignende soningsforhold på grunn av langvarig isolasjon. Han hevdet seg også utsatt for psykisk mishandling gjennom stadige fysiske ransakelser og ytringsforbud. Saken ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist».
 • 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.
 • Saken skal opp i Oslo tingrett 15. mars. Av sikkerhetshensyn føres saken i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien.
 • Fire dager er satt av til saken, og det skal føres åtte vitner. Det skal også gjennomføres befaringer i Ila og Skien fengsler.
 • Kilde: NTB
På forsiden nå