Slik argumenterer staten:

Oppførselen til Breivik er en hån mot rettsstaten

Advokatene til staten, Marius Emberland og Adele Matheson Mestad, mener Anders Behring Breivik har gjort sin egen situasjon verre.

Marius Emberland og Adele Matheson Mestad fra Regjeringsadvokaten mener at det ikke foreligger noen brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon. 

Saken oppdateres.

Totalt har sju vitner forklart seg under rettssaken i gymsalen i Skien fengsel denne uken. I tillegg har en rapport fra Sivilombudsmannen blitt lest opp i retten. Retten har også vært på befaring ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og Skien fengsel.

Statens påstand er at staten skal frifinnes for krenkelser av menneskerettighetene, og at saksøker skal betale statens sakskostnader. Saksøkers påstand er at Breivik tilkjennes saksomkostninger.

Dommer Helen Andenæs Sekulic forteller at en avgjørelse vil komme i løpet av månedsskiftet april/mai.

Hvorfor mener advokatene til staten at det ikke foreligger brudd på menneskerettighetene?

Mestad og Emberland mener Breivik verken er eller har vært underlagt umenneskelige forhold i fengselet. Soningsforholdene består av tre celler med utstyr til trening og studier. Han har tilgang til tv, Playstation, dvd og musikk og kan studere som privatist. Han får mulighet til daglig lufting, jevnlige samtaler med helsepersonell, prest og en besøksvenn. Han får også en til to timer profesjonelt samvær med fengselsbetjenter i uka.

- Det er ingen knekket mann med isolasjonsplager vi møter, men den samme ideologisk forstyrrede narsissisten vi har møtt tidligere. Oppførselen Anders Behring Breivik har utvist i retten, er en hån mot rettsstaten som har tatt hans sak på alvor, sa Mestad i sin sluttprosedyre fredag.

Hvorfor har det vært så mange nakenvisiteringer og håndjernpåsettelser?

Tvangsbruken den første tiden var begrunnet i frykt for at Breivik skulle begå selvmord, mens frykt for gisselaksjoner nå er hovedbegrunnelsen. Det er også årsaken til at man bruker glassvegg.

Hvor isolert er Breivik?

Statens advokater mener at Breivik har gjort sin egen situasjon verre ved å takke nei til flere tilbud om besøksvenner og aktiviteter, og ved å insistere på å kun ha kontakt med ideologiske meningsfeller. Han ønsket blant annet ikke en samtalepartner fra Røde Kors fordi de hadde tilknytning til regjeringen. Han ville heller ikke snakke med psykiater til tross for at han hevdet at han hadde isolasjonsskader. Emberland mente at det ikke eksisterer en plikt til å lete verden rundt etter en soningsdømt som kan være sammen med Breivik.

- Jeg syns vitneførselen har vist at Kriminalomsorgen viser betydelig grad av omsorg for saksøker, sa Emberland.

Har Breivik tegn på isolasjonsskader?

Ingen av vitnene, inkludert to fengselsleger, tre fengselsledere og en psykiater med ansvar for å utarbeide sikkerhetsvurderinger av Breivik, mente de hadde sett noe spor av isolasjonsskader hos han i løpet av soningen. De få plagene han har nevnt, har vært forbigående.

Hvorfor får ikke Breivik sende og motta brev?

Kriminalomsorgsdirektoratet har vurdert hvert enkelt brev. De valgte å nekte brev hvor innholdet kunne havne på internett, brev som omtaler terrorangrep eller brev til en kjent adressat som sprer ekstreme holdninger. Brev med omtale som «bror» og «søster» eller brev undertegnet «Norwegian Fascist Party» talte også for nekt.

- Det er ingen rettspraksis som lar en straffedømt terrorist knytte kontakter med nye meningsfeller fra fengsel, understreket Mestad da hun skulle argumentere for brevkontrollen.

Hun sa at det i «nettets mørkebrune avkroker» finnes krefter som lar seg forføre av Breiviks tankegods, og det må staten naturlig nok forsøke å forhindre.

Er han fremdeles farlig og voldelig?

Advokat Emberland mente at Breivik fremstår som ganske statisk.

- Han har ikke vist noen anger. Han fortsetter som før. Det eneste vi ser av endring er at han sier han har konvertert til en ikkevoldelig kamp. Det er for tidlig å feste tiltro til den påståtte endringen, sa statens advokat.

Her kan du lese argumentasjonen til Breivik og hans advokat, Øystein Storrvik.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

På forsiden nå