Forsker på drop outs

Senter for Økonomisk Forskning i Trondheim får 20 millioner kroner til å forske på hvordan frafall i videregående skole kan unngås.

Ny forskning: Professor Torberg Falch og Senter for Økonomisk Forskning (SØF) ved NTNU skal teste ut en ny undevisningsform i matematikk for førsteklassinger på yrkesfag. 

Saken oppdateres.

Samtlige elever i Sør-Trøndelag som i 2017 og 2018 går i førsteklassen på videregående på linjene helse og oppvekst, samt teknikk og industriell produksjon vil bli en del av forskningsprosjektet.

De samme vil elevene i Nordland, Vest-Agder og Rogaland.

- Matematikk et hinder

Det som skal prøves ut er en intensiv undervisningsform i matematikk.

- For mange på yrkesfag er matematikk et hinder. Elever som ikke mestrer matematikken, er det fare for dropper ut av skolen, sier Torberg Falch som skal lede forskningen.

Falch er professor ved Senter for Økonomisk Forskning (SØF) ved NTNU, som samarbeider med Rambøll Management Consulting om prosjektet.

LES OGSÅ: Karakterer til rektor og skole

Fire forskningsprosjekter

Matematikkprosjektet er et av fire forskningsprosjekter som nå får midler fra Kunnskapsdepartementet i en satsing mot frafall i videregående skole.

Til sammen gis 141,5 millioner kroner i årene 2016-2019.

Dette er de andre prosjektene som får midler:

- Statistisk sentralbyrå vil prøve ulike modeller for intensivopplæring i matematikk på 8. trinn og i Vg1 studieforberedende.

- Universitetet i Bergen vil prøve ut to modeller rettet mot å forbedre det psykososiale læringsmiljøet.

- Høgskolen i Oslo og Akershus vil gjennomføre en modell for identifisering, kartlegging og oppfølging av elever i risikosonen.

Først lokal utprøving

LES OGSÅ: Leksvik er best på det meste

Forskningsprosjektene er del av regjeringens satsing "Program for bedre gjennomføring", ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Et hovedpoeng med satsingen er en systematisk utprøving av tiltak lokalt før regjeringen bestemmer seg for om tiltak skal rulles ut over hele landet.

Som bakgrunn for drop out-prosjektene ligger undersøkelsen av kvaliteten landets videregående skoler, som SØF har stått for. Der gikk det blant annet fram at sannsynligheten for en elev for å fullføre på en gjennomsnittlig skole i Sør-Trøndelag er 75 prosent.

- Mange tiltak uten effekt

– Forskjellige regjeringer har gjennom 20 år iverksatt en rekke tiltak mot frafall, tilsynelatende uten at det har hatt noen effekt. Altfor mange elever fortsetter å falle fra, og en betydelig andel av disse faller senere helt eller delvis ut av arbeidslivet, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en epost til Adresseavisen.

– I stedet for å fortsette med godt motiverte, men dårlig fungerende tiltak, må vi ta et skritt tilbake og finne ut hvordan vi systematisk kan bygge opp kunnskap om hva som virker og ikke virker. Med disse fire prosjektene som Senter for økonomisk forskning er del av, gjør vi noe helt nytt. Gjennom systematisk utprøving lokalt vil vi få svar på hvilke tiltak som faktisk fungerer før vi ruller ut tiltak nasjonalt. Det blir spennende å følge med på hva forskerne i Trondheim og de øvrige institusjonene finner ut av etterhvert, skriver Røe Isaksen.

Tar tak i frafallet: Regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gir midler til forskning på frafallet i videregående skole. 

Tar tak i frafallet: Regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gir midler til forskning på frafallet i videregående skole. 

På forsiden nå