Landsmøte i Venstre:

Hun utfordrer Venstre om papparollen

Hun vil tvinge mor og far til å dele foreldrepermisjonen likt mellom seg. 20 uker på hver. Slikt blir det bråk av.

To-deling: Guri Melbye (V) utfordrer landsmøtet i Venstre til å tenke nytt om foreldrepermisjon. Hun vil fordele permisjonen likt mellom mor og far.   Foto: Harry Tiller

Saken oppdateres.

TØNSBERG: Guri Melbye, tidligere kommunepolitiker i Trondheim og nå gruppeleder for Venstre i Oslo, ønsker å to-dele foreldrepermisjonen. I dag kan foreldrene selv besteme hvordan 26 av 40 uker skal fordeles mellom mamma og pappa. Det vil Guri Melbye har slutt på.

- Jeg har fått mange reaksjoner, også i eget parti, fra mødre som vil ha denne permisjonen for seg selv. Men jeg mener det er viktig at mor og far deler dette likt. 20 uker til mor, og 20 uker til far, sier Melby som selv er nybakt mor i foreldrepermisjon på seks måneder. Resten skal far ta ut.

Overraskende flertall

Landsmøtet i Venstre tar i løpet av helga stilling til en rekke nye forslag rundt familie- og oppvekstpolitikk. Lørdag ble forslaget fra Melbye behandlet i gruppemøter i Venstre, og fikk overraskende flertall. Spørsmålet skal søndag løftes inn i plenumssalen, og det er er mye som tyder på at Guri Melbye nå klarer å samle nok stemmer for en slik to-deling av permisjonsordningen.

Dagens permisjon med full lønn er på 49 uker. Tre uker før fødselen er forbeholdt mor. I tillegg har mor og far hver sin kvote på ti uker. Resten, 26 uker kan deles fritt mellom foreldrene.

Bedre kontakt med far

Melbys forslag går ut på å la mor ha de tre ukene før fødselen og seks uker like etter fødselen.

- Da står vi igjen med 40 uker som bør fordeles likt mellom mor og far. Det viser seg at veldig få benytter seg av muligheten til å dele likt. Oftes tar far sine 10 uker, og mor tar resten. Ved å dele de 40 ukene likt vil man oppnå langt bedre kontakt mellom far og barn. Arbeidsgivere kan ikke lenger unngå å ansette unge kvinner i frykt for at de blir mye borte når de skal ha barn. Med denne ordningen vil unge menn være like mye hjemme med barna som kvinnene er i dag, sier Melbye.

Mest mor

Guri Melbye mener det fortsatt er slik at det er mor som tar ni av de 12 månedene foreldrepermisjonen varer. Hun mener det må tiltak til for å tvinge frem en jevnere fordeling, slik at far også tar større ansvar for omsorgsoppgavene.

- I tillegg vet vi at det er mor som oftes er hjemme når barna er syke, oftest henter i barnehagen og slike forhold rundt barnet. Alt dette gjør noe med likestillingsperspektivet. Foreldrepermisjon, og fedrekvoten som vi har i dag, har bidratt mye til likestillingen i vår generasjon. Nå er det på tide å gå ett skritt til, sier Guri Melbye.

Får reaksjoner

Guri Melbye har fått reaksjoner på forslaget, og mener mange kvinner seg på foreldrepermisjonen som sin egen permisjonstid.

- Jeg opplever at mange kvinner ikke vil gi fra seg de 26 ukene som familiene med dagens ordning fritt kan fordele. Det finnes også et sosialt press der ute. Når jeg sier at jeg bare skal ha permisjon i seks måneder er det mange som synes jeg er en dårlig mor som ikke er nok sammen med barnet mitt. Men det er viktig for likestillingen at også fedre tar større del av dette ansvaret. Forslaget om en to-deling vil skape denne muligheten, sier Guri Melbye.

- Motstanderne av forslaget ditt viser blant annet til at mor må være hjemme mer enn seks måneder for å kunne amme barnet?

- Forskerne anbefaler at man faser ut full amming av barn fra de er seks måneder gamle. De aller fleste trapper ned på ammingen når barnet blir så gammel. Dessuten har man krav på en time fri om dagen for å amme - noen har også to timer. Da kan man ordne seg slik at man enten drar hjem, eller at pappa som er hjemme med barnet kan komme innom mor på jobb for å amme. Det finnes praktiske løsninger på dette. Kanskje ordningen med fri til amming også kan styrkes ved en slik to-deling, sier Melbye.

Endelig votering søndag

Søndag skal landsmøtet ta stilling til forslaget. Til nå har ikke Guri Melbye trodd hun vil få gjennomslag i denne omgangen. Venstre, ulikt en rekke andre partier, deler store deler av sitt landsmøte inn i parallelle sesjoner der ulike deler av politikken behandles i mindre grupper. Da forslaget til Guri Melbye ble behandlet i en slik sesjon lørdag, oppnådde det flertall. Men den enelige voteringen finner sted søndag. Da avgjør landsmøtet om de går inn for en to-deling av permisjonen, eller om partiet skal gå inn for art dagens ordning opprettholdes.

På forsiden nå