Undersøkelse viser flertall for aktiv dødshjelp

Oslo (NTB): En ny undersøkelse viser at et flertall av nordmenn er svært eller litt enige i at aktiv dødshjelp bør tillates, under visse forutsetninger.

Saken oppdateres.

Norwegian Bioethics Attitude Survey måler nordmenns holdninger til ulike bioetiske problemstillinger, skriver Fritanke. I undersøkelsen sier 73 prosent at de er svært eller litt enige i påstanden «Legeassistert selvmord bør tillates for personer som har en dødelig sykdom med kort forventet levetid». 20 prosent sier de er svært eller litt uenige.

For en gruppe i undersøkelsen var påstanden utdypet og lød: «En pasient er døende med store smerter. Hvor enig eller uenig er du i at en lege, etter grundig overveielse, da skal ha lov til å skrive ut en dødelig dose medisin som pasienten selv kan velge å ta for å unngå store lidelser, dersom pasienten selv ber om det?» Gruppen som ble forelagt denne formuleringen, var mer positive til aktiv dødshjelp. 78,5 valgte et av de positive svaralternativene.

Rundt halvparten svarte at de støtter aktiv dødshjelp også for personer som er «uhelbredelig syke, men ikke døende». Dersom den tenkte personen er psykisk syk eller «livstrett og ønsker å dø», var flertallet imot aktiv dødshjelp. (©NTB)

På forsiden nå