De fleste av oss vil forby tobakksalg til alle født etter år 2000

Som første skritt på veien til et røykfritt samfunn vil Legeforeningen forby salg av tobakk til alle som er født etter 2000. Nå viser en undersøkelse at 6 av 10 er positive til forslaget.

63 prosent er positive til å forby salg av snus til ungdom født etter 2000.  Foto: NTB Scanpix

Saken oppdateres.

– Er dere overrasket over hvor mange som støtter forbudet for dem som er født etter 2000?

– Vi vet fra før at mange støtter oss når det kommer til forslaget om å fase ut tobakkssalget etter 2035, så her er det helt klart en sammenheng, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen til Aftenposten.no.

Størst oppslutning fra de eldste

Legeforeningen vil forby salg av snus og røyk til alle født etter 2000

Over 60 prosent av befolkningen over 18 år stiller seg positiv til forslaget om å forby salg av røyk og snus til alle som er født etter år 2000. 31 prosent av de spurte er negative til forslaget.

Ifølge Respons Analyse var de eldste i befolkningen og velgere som stemmer KrF og Miljøpartiet De Grønne, mest positive til forslaget.

Spørsmålet som ble stilt: Legeforeningen har foreslått å forby salg av røyk og snus til alle født etter år 2000. Stiller du deg positiv eller negativ til dette forslaget?

– Ikke aktuelt, sier Bent Høie

Vi kan ikke nekte en hel generasjon å kjøpe tobakk

Men selv om flere enn halvparten av de spurte ønsker at kommende generasjoner ikke skal få kjøpe tobakk, er ikke helseminister Bent Høie enig med dem.

– Jeg er enig med Legeforeningen i at det er viktig å jobbe for en tobakksfri generasjon. Derfor har vi foreslått å innføre standardiserte tobakkspakninger som vil gjøre tobakken mindre tiltrekkende på unge. Men det er ikke aktuelt for Regjeringen å heve aldersgrensen for kjøp tobakk, sier han.

– Forslaget for drastisk, sier Torgeir Micaelsen, Ap

Heller ikke helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, har tro på at tobakk skal forbys som salgsvare.

– Vi støtter og vurderer alle tobakksforebyggende tiltak – særlig mot barn og unge – men å ha et forbud for enkeltårskull, er jeg ikke tilhenger av. Det blir for drastisk med forbud mot noe som har betydelig mindre helseskader enn for eksempel røyk og alkohol.

Micaelsen sier Arbeiderpartiet støtter den nasjonale tobakksstrategien som for perioden 2013–2016 har som mål at Norge på lang sikt skal bli tobakksfritt.

– Den har også som mål at økningen i daglig snusbruk blant unge skal stanses.

Aftenposten mener: Nei til anstaltmakeri i kampen mot tobakk

President i Legeforeningen Marit Hermansen sier målet er en tobakksfri generasjon, og da må det legges til rette for at unge ikke begynner med tobakk.

– Dette er et konkret tiltak for å nå nettopp det målet.

– Har dere tro på at det vil skje?

– Forslaget har allerede vakt stor diskusjon og internasjonal oppmerksomhet. Vi vil fortsette å holde trykket oppe. Ingen ønsker at deres barn skal begynne med tobakk, og et sted må grensen settes. ​

På forsiden nå