Avdekking av overgrep skal inn i lærerutdanningen

Oslo (NTB): Det blir fra og med august obligatorisk opplæring i å se tegn på vold og seksuelle overgrep i barnehage- og lærerutdanningen.

Saken oppdateres.

Faglige veiledere fra Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) har gått inn i halvparten av skolene i Bergen og undervist elevene om temaer knyttet til vold i hjemmet og seksuelle overgrep. Det har ført til at sju mulige tilfeller av vold eller seksuelle overgrep ble avdekket sist skoleår, skriver Bergens Tidende.

– Det SMISO og Bergen kommune har gjort er bra og erfaringene er definitivt noe andre kommuner kan lære av, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Opplæring i å se tegn på vold og seksuelle overgrep blir obligatorisk i barnehage- og lærerutdanningen.

Endringen i rammeplanen trer i kraft fra 1. august. Imidlertid er det ikke lagt opp noen mal for undervisning av elevene om temaene. Skolene og kommunene kan selv velge om de vil gjøre det selv, eller invitere noen inn til å undervise om tema.

En av grunnene til at utdanningen endres er at en rapport som Redd Barna og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fram i vår, viste at kommende barnehagelærere, barnevernspedagoger og grunnskolelærere ikke føler seg forberedt til å håndtere seksuelle overgrep og vold. (©NTB)

På forsiden nå