Rydder eksplosiver på Hjerkinn

Fortsatt rydder Forsvaret det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn for eksplosiver. Ryddingen vil pågå til 2020.

Manngard: Mannskaper fra Forsvaret går også denne sommeren manngard for å lete etter eksplosiver i det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn. 

Saken oppdateres.

Det 165 kvadratkilometer store skytefeltet omgjøres til verneområde i et av Nord-Europas mest unike naturområder.

I perioder med eksplosivrydding er det innført ferdselsforbud.

Hjerkinn skytefelt ligger på Dovrefjell og ble opprettet i 1928. Det ble først brukt av kavaleriet på et mindre område, som etter hvert ble utvidet flere ganger og som til slutt omfattet 165 km². Skytefeltet ble nedlagt i 1999 da Stortinget vedtok å etablere nytt skytefelt på Rena.

LES OGSÅ: Ryddet høyfjellet for eksplosiver

I Stortingsvedtaket går det fram at Hjerkinn skytefelt skal legges ned og restaureres for sivilt bruk. Dette som et ledd i en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell. Tilbakeføringen gjennomføres i regi av Forsvarsbygg, og er den største naturrestaurering som gjennomføres i Norge. Arbeidet startet i 2005 og er planlagt sluttført i 2020.

Militære går manngard

- Årets feltsesong på Hjerkinn er i full gang, opplyser prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg Skifte eiendom. Han sier han er fornøyd med fremdriften. Eksplosivryddingen med tradisjonell militær manngard vil i sommer foregå i totalt seks uker. Om lag 170 mannskaper fra Forsvaret vil bidra hver uke. Etter en feriestopp i juli blir det rydding i uke 33–34 og i uke 37–38.

Før årets sesongstart er ikke mindre enn 460 tonn ammunisjonsrester og metallskrap samlet inn fra Hjerkinn skytefelt. I tillegg er 3789 blindgjengere større enn 20 mm destruert.

LES OGSÅ: Overblikk over nasjonalfjellet

- Skytefeltet skal tilbake til naturen. Det skal være trygt å ferdes på Hjerkinn. Men man må også etter at ryddingen er avsluttet ta noen forholdsregler når man ferdes i et tidligere militært skytefelt, sier Skovli Henriksen.

Tverrfaglig samarbeid

Forsvarsbygg Skifte eiendom sier de samarbeider nært med Forsvarets eksplosiveksperter og noen av landets fremste miljøeksperter for å gjennomføre prosjektet på en god måte.

- Dette er et helt unikt prosjekt. Jeg er stolt av at vi er med på å sikre at det tidligere Hjerkinn skytefelt på hele 165 km² blir til verneområde. Dette skaper Nord-Europas største sammenhengende økosystemer i et område med helt spesielle naturverdier, understreker Skovli Henriksen.

LES OGSÅ: Ryddingen igang igjen på Hjerkinn

Med på prosjektet, som etter planen skal vare til 2020, deltar også Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Buss til Snøheim

Snøheim/Snøhetta er et populært sted for fjellvandrere. Også i sommer har du mulighet til å kjøre buss fra Hjerkinn inn til Snøheim turisthytte. Bussen har fem avganger daglig. Norsk Villreinsenter Nord er ansvarlig for shutlebussdriften. I år har ingen andre busser anledning til å kjøre etter skyttelbussen med mindre de har egen tillatelse fra Dovrefjell nasjonalparkstyre til å kjøre i nasjonalparken helt frem til turisthytta.

LES OGSÅ: Den skadde piloten fikk passasjerene ut

Veiene i skytefeltet er stengt for motorisert trafikk, med unntak for dem som har spesiell tillatelse. Det er tillatt å ferdes til fots og sykkel i skytefeltet når det ikke ryddes for eksplosiver. Men av hensyn til villreinen i området oppfordres flest mulig til å ta bussen inn til Snøheim.

Fjernstyrt gravemaskin

Siden ryddearbeidet startet i 2005, er et område på rundt 300 km² gjennomsøkt. Som en del av tilbakeføringen skal veier, bygg, målområder, standplass, målbaner og andre sår etter øvingsvirksomheten til Forsvaret gjennom over 80 år fjernes. I august 2009 startet arbeidet med å fjerne de mest sentrale anleggene, og dette arbeidet er nå fullført. Av hensyn til sikkerheten foregikk mye av dette med fjernstyrte gravemaskiner og dumpere.

LES OGSÅ: Busstransport av fotturister skal gi villreinen fred

Haukberget: F.v: Miljørådgiver Line Stabell-Selvaag, Forsvarsbygg, seniorforsker Dagmar Hagen, NINA og prosjektleder Pål Skovli, Forsvarsbygg Skifte eiendom. De sitter på det tidligere kavalerianlegget på Haukberget. 

Haukberget: F.v: Miljørådgiver Line Stabell-Selvaag, Forsvarsbygg, seniorforsker Dagmar Hagen, NINA og prosjektleder Pål Skovli, Forsvarsbygg Skifte eiendom. De sitter på det tidligere kavalerianlegget på Haukberget. 

Panorama: Det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn ligger på 1100 - 1200 meters høyde og skal føres tilbake til naturen. 

Panorama: Det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn ligger på 1100 - 1200 meters høyde og skal føres tilbake til naturen. 

På forsiden nå