Barnehus-ledere mener fortielse av overgrep må straffes

Tromsø (NTB): Paragrafen som åpner for å straffe de som ikke sier ifra om overgrep, må brukes mer, mener ledere ved Barnehusene i Nord-Norge.

Saken oppdateres.

– Under alle omstendigheter er det svært få som blir holdt ansvarlig for å ikke ha avverget vold eller seksuelle overgrep mot barn, sier leder ved Barnehuset i Tromsø, Ståle Luther, til NRK Troms.

Han mener det er stor uvitenhet rundt den såkalte avvergingsplikten i straffeloven, som blant annet innebærer at plikten til å hindre kriminelle handlinger, som overgrep, står over taushetsplikten.

Leder Lene Sivertsen for støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Troms, mener folk må tåle ubehaget ved å si ifra.

– Jeg skjønner det ubehaget, men det er mer ubehagelig, vondt og vanskelig for barn å leve under overgrep enn det er for oss voksne å melde.

Avvergingsplikten ble styrket i 2010 og skjerpelsen betyr at det skal mindre til før plikten inntrer. Det vil være tilstrekkelig at en holder det som mest sannsynlig at den aktuelle straffbare handlingen er nært forestående eller i ferd med å bli begått. (©NTB)

På forsiden nå