Varmere klima flott for flåtten

Hjortedyr har fått mye av skylden for at flåttsykdommen borreliose har spredd seg, men varmere klima har vel så mye å si, ifølge ny forskning.

Flått trives når klimaet blir varmere og våren kommer tidligere. Mindre slått og beiting kan også ha noe si for utbredelse av insektet og sykdommen borreliose som den kan smitte mennesker med.   Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Oslo: De siste 20 årene har sykdommen spredt seg og fått mye oppmerksomhet. Nå viser imidlertid ny forskning at større hjortedyrbestander ikke kan forklare økningen alene. Andre faktorer som varmere klima og mindre slått og beite i landbruket, er trolig vel så viktige årsaker.