Rettsekspert: – Høyesterett kan ikke og bør ikke behandle Hemsedal-saken

Oslo (NTB-Christofer Kjos Gabrielsen): Saken der tre menn ble frikjent av lagmannsretten for gruppevoldtekt av en 18-åring i Hemsedal, kan og bør ikke behandles i Høyesterett, sier jussprofessor.

Saken oppdateres.

– Skyldspørsmålet har allerede blitt behandlet av et flertall av lekdommere i lagmannsretten. Høyesterett er dermed avskåret fra å behandle den. Det er ikke særlig støttende for offeret, men det er viktig for vår rettssikkerhet, sier professor Jørn Øyrehagen Sunde ved Det juridiske fakultet til NTB.

– Slike saker må ha betydning for andre saker for å bli behandlet i Høyesterett, men det gjelder ikke skyldspørsmålet i straffesaker. Den er heller ikke egnet til å endre regelverket. Det er lekfolk, ikke jurister i Høyesterett, som skal avgjøre slike saker – og slik har det vært i over 100 år, legger han til.

I juli ble tre menn frifunnet av Borgarting lagmannsrett for gjengvoldtekt av en da 17 år gammel jente, i Hemsedal i 2014. Fagdommerne ville dømme de tre mennene, men tre av fire meddommere mener at det ikke var tilstrekkelig bevis. Domfellelse krever et flertall med fem av sju dommere.

Øyrehagen Sunde mener det er på etterforskningsstadiet og første- og andre rettsinstans som er problemet, ikke Høyesterett.

– Det grunnleggende problemet er at fremdeles blir voldtektssaker behandlet fryktelig dårlig. Altfor mange saker blir henlagt og altfor få får domfellelse. Noe som gjør slike saker så vanskelige er at de fleste voldtekter ikke er overfallsvoldtekter, men blir begått av noen offeret har tillit til. Dette gjør slike saker vanskelige å bevise. (©NTB)

På forsiden nå