Forskere slår alarm om hybelkaniner og husstøv: Fant store mengder miljøgifter

Ikke la hybelkaninene få vokse i fred under sengen. Forskere mener nå at ansamlinger av støv i hjemmet kan utsette oss for høye nivåer av giftige kjemikalier.

Saken oppdateres.

Amerikanske forskere ved George Washington University har samlet inn støvprøver fra hele USA og lagt dem under lupen, skriver Aftenposten.no. De sier det er første studie som tar for seg hvordan hverdagsprodukter avgir miljøgifter i husstøv:

– Funnene tyder på at mennesker, og spesielt barn, på daglig basis blir utsatt for støv som inneholder helsefarlige kjemikalier, sier hovedforfatter Ami Zota, assisterende professor i miljø og helse ved Milken Institute SPH.

Fant gift i 90 prosent av prøvene

Forskerne er overrasket over høye nivåer av ti giftige kjemikalier i hele 90 prosent av støvprøvene, inkludert ftalater, som typisk brukes til å mykne plastprodukter, fenoler og flammehemmende kjemikalier.

Det finnes ikke tilsvarende omfattende, systematiske studier i Norge, ifølge forsker Pernilla Bohlin-Nizzetto ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

LES OGSÅ: Sjekk trikset: Slik fjerner du enkelt hundehår fra sofaen

Gjelder også i Norge

Både hun og førsteamanuensis Rikke Bramming Jørgensen ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU sier til NTB at funnene ikke er overraskende:

– Vi må dessverre regne med at disse resultatene også gjelder for Europa, inkludert Norge. Det kan naturligvis være forskjell innenfor de ulike kjemikaliegruppene, men man har funnet både ftalater og bromerte flammehemmere også i europeiske studier, sier Jørgensen.

NILU og Folkehelseinstituttet (FHI) har i studier av husstøv fra Norge funnet tilsvarende eller lavere mengder av de samme kjemikaliene som i den amerikanske meta-studien.

LES OGSÅ: Hun tar et oppgjør med de uoppnåelige hjemmene i boligreportasjene

Fant 45 farlige kjemikalier

I studien fra USA ble det funnet 45 potensielt farlige kjemikalier som brukes i forbrukerprodukter, som gulvdekke, hudpleieprodukter, rengjøringsmidler, bygningsmaterialer og møbler.

Ftalater, og især DEHP som det var mye av i støvet, kan selv i små mengder virke hormonforstyrrende og gi skader på foster og små barn.

Samles opp og gir høye giftverdier

Flere av kjemikaliene som ble påvist, er forbudt eller kun tillatt i begrensede mengder.

På grunn av lang nedbrytningstid ble det likevel påvist høye verdier for flere av disse, inkludert stoffer med høyt innhold av fluor, som PFOS og PFOA.

– Mange kjemikalier knyttes til samme farer, som kreft og utviklingsproblemer, og interagerer. Eksponering for alt dette utgjør totalt sett en stor helsefare, særlig for barn, konkluderer rapporten.

Forsker på husstøv i Norge nå

Folkehelseinstituttet kan ikke nå svare på hvor skadelig husstøv i Norge egentlig er, eller om vi har helseproblemer som kan knyttes til miljøgifter i husholdninger.

– Vi har i de siste årene blitt oppmerksomme på at husstøv kan være en kilde til miljøforurensninger, så dette var forventet, og viser at problemstillingen er relevant i alle deler av verden. Vi har pågående forskningsprosjekter hvor vi ser nærmere på dette, sier avdelingsdirektør for miljøeksponering og -epidemiologi, Cathrine Thomsen.

Forskere frykter cocktaileffekt

Bohlin-Nizzetto vil også ha mer forskning:

– Vi må gjøre flere studier på kjemikalier i husstøv og finne ut hvor de kommer fra. Vi må se nærmere på cocktaileffekten når ulike kjemikalier forekommer på en gang. Har dette sammenheng med helseproblemer, må vi forsøke å fjerne kildene og redusere helsefare.

Førsteamanuensis Rikke Bramming Jørgensen ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU sier at funnene ikke er overraskende. 
        
            (Foto: Maria Gossé)

Førsteamanuensis Rikke Bramming Jørgensen ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU sier at funnene ikke er overraskende.  Foto: Maria Gossé

På forsiden nå