Politimestrene får 300 mill. til fri disposisjon

Justisministeren tar på seg spanderbuksene og gir ekstra penger til politidistriktene for å utjevne forskjellene.

Nærpoliti: Leder av Politets Fellesforbund, Sigve Bolstad (t.h) er enig med justisminister Anders Anundsen (Frp) i behovet for en nærpolitireform, men rammevilkårene må på plass. 

Saken oppdateres.

Statsråd Anders Anundsen (Frp) foreslår i statsbudsjettet for 2017 å bevilge til sammen 300 millioner kroner i friske midler, i tillegg til de ordinære bevilgningene til politiet.

Det blir opp hver politimester i de tolv politidistriktene å bestemme hva han vil bruke pengene til. De skal på forhånd ikke bindes til noe spesifikt.

LES OGSÅ: Politidirektortatet vokser med Frp i regjering

Men hvor mye f.eks. Trøndelag politidistrikt kan vente seg av disse pengene, er ennå ikke klart. Følgelig ønsker ikke politimester Nils Kristian Moe å si hva pengene vil brukt til. – Jeg må vente til vi ser hvor mye vi får. Men vi har nok av oppgaver som kan bli tilført friske midler, sier Moe.

Lekket fra budsjettet

Det var på et møte med tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund onsdag at Anundsen lekket nyheten fra statsbudsjettet, som skal legges frem 6. oktober. På Scandic Hotel på Hell har denne uken tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund fra hele landet vært samlet.

LES OGSÅ: Anundsen besøkte modulfengsel

- Det er i dag store forskjeller mellom de tolv politidistriktene når det gjelder ressurssituasjonen. Disse forskjellene vil vi nå utjevne. Det er lettere å være kjeltring i et politidistrikt enn i et annet. Noen politidistrikt har spesielle utfordringer, som store flyplasser de skal betjene, sier Anundsen til Adresseavisen.

All offentlig sektor står overfor krav til omorganisering og kostnadskutt. Politiet er ikke skjermet i så måte, selv om politiet vil bli styrket med enda flere stillinger de neste årene. Innen 2020 skal det være to politiansatte per 1000 innbyggere. Ifølge Anundsen er man på god vei til å innfri målet.

LES OGSÅ: - Det har vært en uakseptabel situasjon

Følger nøye med

- Ekstrabevilgningen på 300 millioner betyr ikke at politidistriktene kan fråtse i penger. Selv om politimesteren fritt kan disponere over pengene, vil vi følge nøye med på at de blir brukt fornuftig. Pengene gir politidistriktene et mer likt handlingsrom, understreker Anundsen overfor Adresseavisen.

- Jeg brenner for norsk politi. Det har skjedd mye positivt, men det finnes også mange skjær i sjøen, sa statsråden under møtet med Politiets Fellesforbund.

LES OGSÅ: Politi-støtte til Sp-forslag om å legge ned POD

Han benyttet anledningen til å skryte av det regjeringen har klart å få til på politisektoren siden den tiltrådte i 2013. Bevilgningene til politi, påtalemyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har økt med over tre milliarder kroner. Hovedprioriteringene har vært politibemanning, IKT, nærpolitireformen, sikkerhet- og beredskap og returarbeid med flyktninger og asylsøkere.

- Det er lagt til rette for å ansette i overkant av 1000 nye politistillinger, og det er bevilget 100 millioner kroner for å kunne ansette flere sivile stillinger som kan overta oppgaver politiutdannede har gjort. Det var et betydelig etterslep i investeringer i materiell og utstyr på IKT-området i politiet da regjeringen tiltrådte, som det vil ta flere år å rette opp, sa Anundsen til de tillitsvalgte.

Skaffe nyutdannede jobb

I tillegg til de 300 millionene som skal øke handlingsrommet i politidistriktene, foreslår regjeringen å bevilge 330 millioner kroner for å legge til rette for at nyutdannede fra Politihøgskolen i 2017 skal kunne tilbys jobb i politiet og til helårsvirkningen av ansettelse av nyutdannede i 2016. Til sammen er det 630 millioner kroner.

LES OGSÅ: - Det er begått urett mot Marit Fostervold

Politidistriktene vil dessuten tilføres hovedtyngden av bemanningsveksten på til sammen 350 nye stillinger også i 2017. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge særskilt til gjennomføring av nærpolitireformen i 2017 og samlokalisering av nødmeldingstjenesten, politi og brann.

Anundsen er opptatt av at økningene skal sørge for at politidistriktene kan opprettholde aktivitetsnivået i 2016, samtidig som nærpolitireformen gjennomføres. Men det vil fortsatt være behov for stram styring og prioritering av ressursbruken i politiet i 2017.

LES OGSÅ: - Asylsituasjonen er rotete og uklar

Sakket etter i lønn

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa da han ønsket justisministeren velkommen at de tillitsvalgte under samlingen på Hell hadde snakket mye om lønnsutviklingen i politiet, som de mener har gått i feil retning.

- Vi opplever utrolig trange budsjetter, særlig i distriktene. Vi er enig i nærpolitireformen, men rammevilkårene må på plass, understreket Bolstad.

LES OGSÅ: Videokamera kan bli en del av fremtidens norske politiuniform

Statsråden fremholdt at nærpolitireformen skal gi publikum et enda bedre politi. Den er ingen sparereform, men en kvalitetsreform. – Nærpoliti er de som er ute og patruljerer og forebygger kriminalitet. At det henger et politiskilt på en bygning er ingen garanti for et nært og effektivt politi, sa Anders Anundsen.

Invitert: Leder i Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad (t.v.), hadde invitert justisminister Anders Anundsen (Frp) til samlingen PF har hatt på Hell denne uken. Der lekket statsråden fra statsbudsjettet for 2017 om ekstra bevilgniger til politidistriktene. 

Invitert: Leder i Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad (t.v.), hadde invitert justisminister Anders Anundsen (Frp) til samlingen PF har hatt på Hell denne uken. Der lekket statsråden fra statsbudsjettet for 2017 om ekstra bevilgniger til politidistriktene. 

Riktig vei: Justisminsuer Anders Anundsen (Frp) fortalte på Hell onsdag at oppklaringsprosenten i politiet er gått ned og at saksbehandlingstiden er blitt kortere. Det er anmeldt færre forbrytelser, særlig innen vinningskriminalitet. 

Riktig vei: Justisminsuer Anders Anundsen (Frp) fortalte på Hell onsdag at oppklaringsprosenten i politiet er gått ned og at saksbehandlingstiden er blitt kortere. Det er anmeldt færre forbrytelser, særlig innen vinningskriminalitet. 

På forsiden nå