Færre tar doktorgraden

I vår ble det avlagt 728 doktorgrader ved norske læresteder, en nedgang på sju prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Dersom antall disputaser i høstsemesteret blir omtrent som i fjor, vil årsresultatet for 2016 ende på rundt 1400 doktorgrader i Norge, forteller Universitas. Her er Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU).   Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Saken oppdateres.

Dersom antall disputaser i høstsemesteret blir omtrent som i fjor, vil årsresultatet for 2016 ende på rundt 1.400 doktorgrader, som vil være det laveste antallet siden 2011, skriver Universitetsavisa.

Nye tall viser også at alle fagområder med unntak av teknologi hadde færre disputaser enn i fjor.

Ifølge Nordisk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) er det imidlertid stor sjanse for at doktorgradsproduksjonen vil øke igjen fra neste år, basert på statistikk over nye inngåtte doktorgradsavtaler.

Når det gjelder kjønnsbalansen har kvinnene tatt innpå mennene. De to siste årene har mennene vært i flertall, men i første halvår var det igjen et knapt flertall menn som disputerte: 372 menn og 356 kvinner. Kvinner er i flertall på fire av seks fagområder, men totalandelen trekkes særlig ned av teknologi, der bare 16 prosent av doktorandene var kvinner.

Tallene viser også at over dobbelt så mange utenlandske statsborgere tar doktorgrad i Norge, sammenlignet med for ti år siden. I 2006 var antallet 217, mens det i 2016 var 534. Andelen er nå oppe i 37 prosent mot 24 prosent for 10 år siden.

På forsiden nå