Lagmannsretten avviser Snowdens anke

Oslo (NTB): Borgarting lagmannsrett har avvist å behandle spørsmålet om Edward Snowden kan komme til Norge uten fare for å bli utvist til USA.

Saken oppdateres.

Domstolene har ikke saklig kompetanse til å forhåndsprøve spørsmålet i en sivil sak, skriver retten.

Borgarting lagmannsrett stiller seg dermed bak Oslo tingretts avgjørelse i juni og argumentene fra staten om at de ikke kan behandle begjæringen fra Snowden før det foreligger en utleveringsbegjæring fra USA.

Bakgrunnen for ønsket om en garanti for at Snowden ikke vil bli utlevert fra Norge til USA er at Snowden den 18. november i år skal motta Ossietzky-prisen som organisasjonen PEN deler ut i Norge. Snowden befinner seg for tiden i Russland.

Oslo tingrett skrev i sin avvisning i juni at en forhåndsprøving vil kunne undergrave det internasjonale straffesakssamarbeidet som utleveringsloven bygger på.

Domstolen mener det er umulig å ta stilling til om en utlevering til USA vil være ulovlig før det foreligger en begjæring fra amerikanske myndigheter. (©NTB)

På forsiden nå