Husbanken ber om hjelp til å telle bostedsløse

Husbanken skal telle antall bostedsløse personer i Norge for sjette gang, og ber nå statlig og kommunalt hjelpeapparat om bistand i tellingen.

For fire år siden var det 6.259 bostedsløse i Norge. Nå skal forskerne finne ut om tallet har økt.   Foto: Erlend Aas / NTB SCANPIX

Saken oppdateres.

Ved siste telling i 2012 var det 6 259 bostedsløse i Norge.

Husbankens regiondirektør, Guri Bergo, er spent på hvordan dette tallet ser ut nå.

– Når vi vet hvor ødeleggende bostedsløshet er for en persons liv og utviklingsmuligheter, må vi sørge for at så få som mulig havner i en slik situasjon, sier hun.

Dette blir den sjette kartleggingen av bostedsløshet som gjennomføres i Norge. Kartleggingene gir sammenlignbare data om bostedsløse personer over en periode på 20 år. De forrige tellingene ble gjennomført i 1996, 2003, 2005, 2008 og i 2012. Utviklingen viser at antall bostedsløse i Norge holder seg ganske stabilt, til tross for at folketallet øker.

Tellingen skal skje i månedsskiftet november-desember og den skal som før gjennomføres av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Som bostedsløs regnes personer som ikke har et sted å bo, som ikke har et sted å være kommende natt, og som er henvist til tilfeldige boalternativ, eller bor midlertidig hos familie, venner og kjente. Personer som skal løslates fra fengsel eller skrives ut fra institusjon uten å ha en ventende bolig innen to måneder regnes også som bostedsløse.

På forsiden nå