IMDI ber kommunene bosette flere:

Ber Trondheim bosette 460 nye flyktninger neste år

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) ber kommuner i Sør-Trøndelag bosette 800 flyktninger neste år. Trondheim blir bedt om ta i mot halvparten av disse. Sjekk kartet for din kommune.

Saken oppdateres.

Selv om asylsøkerstrømmen er stoppet opp og flyktningkrisen er over i denne omgangen for Norges del, sitter fortsatt flere tusen på asylmottak i Norge.

Nå ber IMDI kommunene gjøre klar for å ta i mot og bosette 13 000 flyktninger i 2017.

Av disse 13 000 er 3120 kvoteflyktninger som hentes direkte fra flyktningeleirer. 1100 er enslige mindreårige asylsøkere.

Det kommer frem når IMDI nå har sendt sine anmodningsbrev til landets kommuner.

LES OGSÅ: «Det er kommet for mye søppel. Dårlige mennesker. Mange muslimer».

Reduserer kravene

Tidligere i år opererte IMDI med et plantall på bosetting av 21 000 flyktninger for kommunene i 2017. Det er nå kraftig redusert.

– Plantallene tok høyde for en utvikling som ikke har slått til. Nå tilpasser vi vår anmodning til den reelle situasjonen, sier Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Selv om det har kommet under 3000 asylsøkere hittil i år, befinner seg i dag fortsatt over 16 000 asylsøkere på mottak rundt i Norge. De som får innvilget opphold skal bosettes.

LES OGSÅ: UDI skal ta jukserne

Småkommuner tar byrdene

Det er i de minst folkerike kommunene der flyktningfordelingen slår størst ut, mens storbyer som Oslo og Trondheim bosetter kun flyktninger tilsvarende 0,1 og 0,2 prosent av folketallet.

Kommuner i Sør-Trøndelag blir bedt om å bosette 809 flyktninger neste år, 90 av disse er enslige mindreårige asylsøkere. Trondheim blir bedt om å ta om lag halvparten av disse, 460, men de fleste av de enslige mindreårige.

LES OGSÅ: Ahmet tør ikke reise tilbake til Tyrkia

Kommuner i Nord-Trøndelag blir bedt om å bosette 474, 44 av disse er enslige mindreårige.  Steinkjer, Stjørdal, Levanger og Verdal tar flest.

Hittil i år har rundt 10.000 av de 15.000 flyktningene som skal bosettes, fått en plass. Ventetiden fra et ja på asylsøknaden til man flytter fra mottaket, er i snitt fem måneden.

På kartet øverst i artikkelen kan du gå inn og lese de nøyaktige tallene for din kommune.

 
På forsiden nå