Sykehusstreiken over – tillitskrisen fortsetter

Sykehusstreiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd, og legene frykter at de blir den tapende part. Tillitskrisen og uroen på sykehusene er ikke over.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) etter møte med partene i sykehusstreiken på sitt kontor.Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse og Anne-Kari Bratten i Spekter står bak statsråden. 

Saken oppdateres.

Tillitsvalgte i Akademikerne Helse flere steder i landet er skuffet etter at arbeidsminister Anniken Hauglie (H) tirsdag avsluttet norgeshistoriens lengste sykehusstreik.

– Tvungen lønnsnemnd løser ingenting. Dette vil medføre at kampen blir flyttet inn på sykehusene, og vi får en massiv uro og tillitskrise på sykehusene de neste årene, sier Geir Arne Sunde, som er foretakstillitsvalgt i Legeforeningen i Helse Bergen til NRK.

Leder Rune Frøyland i Akademikerne Helse sier til Dagens Medisin at legene i realiteten har en dårlig mulighet til å føre streikekamp. Tvungen lønnsnemnd innebærer trolig at legene kommer tapende ut av streiken ettersom lønnsnemnda vanligvis fatter vedtak som legger dagens avtale til grunn. Legeforeningen har derimot ønsket å endre dagens tariffavtale for å sikre kollektive arbeidsavtaler.

Økt bevissthet

Frøyland forklarer tillitskrisen i sykehusene slik: – Når man ikke kan stole på at man blir ivaretatt i vaktsystemet sitt, og ikke stoler på at 60 timers uker blir forvaltet på en god måte, så påvirker det arbeidsforholdet.

Han mener uansett ikke at streiken har vært forgjeves.

– Den har skapt en bevissthet hos svært mange om hvor viktig kollektivt vern er, og dette gir oss drahjelp når vi skal inn til rikslønnsnemnda. De har helt sikkert fått med seg det som nærmest er et folkekrav om kollektive avtaler, sier Frøyland.

Etterslep

Allerede natt til onsdag var legene tilbake på jobb, men det er mye som skal tas igjen etter streiken, som har vart siden 7. september. 628 ansatte ved 15 sykehus har vært i streik.

Ved sykehuset Østfold er for eksempel 2.000 polikliniske undersøkelser utsatt på grunn av streiken, ifølge NRK.

Statsråd Anniken Haugli mener hun ikke hadde annet valg enn å avslutte streiken.

– Streiken har ført til svært mange utsatte konsultasjoner, behandlinger og undersøkelser, sa hun tirsdag.

Ifølge Statens helsetilsyn er det derfor en uforsvarlig risiko for et dårligere tjenestetilbud, også etter endt konflikt.

Rikslønnsnemnda

Striden har handlet om legenes arbeidstidsordninger. Legene har krevd at dagens praksis med såkalte «rullerende arbeidsplan» skulle tariffestes, mens Spekter har stått hardt på at det er arbeidsgivers rett og plikt å planlegge legenes arbeidstid, slik de mener dagens avtale åpner for.

Nå skal begge parter prosedere sine syn for rikslønnsnemnda, som tar den endelige avgjørelsen i saken. Det kan ta inntil seks uker før resultatet fra rikslønnsnemnda er klart. 

På forsiden nå