Krisemøte i Muslimsk Råd

Oslo (NTB): Det ekstraordinære årsmøtet i Islamsk Råd lørdag skal velge nytt styre etter måneder med konflikt. Striden om generalsekretær Mehtab Afsar kommer trolig til å sette sitt preg på møtet.

Saken oppdateres.

Klassekampen skriver at det er to mulige utfall etter møtet: Splittelse eller rettssak. Det gamle styret gikk av i sommer fordi det ikke fikk flertall i organisasjonenes øverste organ, Rådet, for å si opp generalsekretæren. Nå mobiliserer det avgåtte styret og deres støttespillere til omkamp.

Dokumenter Klassekampen har fått tilgang til viser at det avgåtte styret har diskutert generalsekretærens avgang siden 2015. De begrunnet oppsigelsen med alvorlige mangler i generalsekretærens arbeid som de hevdet svekket omdømmet til Islamsk Råd betydelig. Rådsmøtet i juni, som avviste oppsigelsen, valgte et arbeidsutvalg som blant annet skulle granske saken. De skal orientere om arbeidet på det ekstraordinære årsmøtet.

Enkelte moskeer skal ha truet med å trekke seg dersom ikke Afsar går av, og det skal være snakk om å danne en ny organisasjon.

Mehtab Afsars advokat Bernt Heiberg skriver i en epost til Klassekampen at dersom det skulle komme en oppsigelse, mener de denne vil være ugyldig og vil i så fall ta ut stevning og kreve at arbeidstaker står i stillingen. (©NTB)

På forsiden nå