Fornøyd forsvarssjef

Oslo (NTB): Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier han er fornøyd med at Stortinget har sluttet seg til hovedlinjene i langtidsplanen for Forsvaret.

Saken oppdateres.

– Jeg er meget fornøyd med at Stortinget har sluttet seg til hovedlinjene i langtidsplanen, og at de elementer som er forhandlet inn i innstillingen er finansiert. sier Bruun-Hanssen.

– I den situasjonen Forsvaret sto i måtte de politiske myndigheter ta et strategisk veivalg. Det har de gjort gjennom å gi Forsvaret et betydelig økonomisk løft.

Han mener planen gir en tydelig retning og viderefører et forsvar med bredden av kapasiteter som vil være relevant inn i fremtiden.

– Innstillingen fokuserer på å få det Forsvaret vi har i dag til å virke, gjennom å ta inn etterslep på vedlikehold og etterfylle lagrene slik at reaksjonsevnen og utholdenheten styrkes. Samtidig økes aktiviteten i den operative delen av Forsvaret. Beslutningen sikrer viktige investeringer i nye kampfly, ubåter og overvåkingsfly som gir Forsvaret relevant kampkraft for fremtiden, sier han. (©NTB)

På forsiden nå