Dårlig score for norske fastleger i internasjonal undersøkelse

Norske pasienter har dårligere erfaringer med fastlegen sin enn pasienter i ti andre vestlige land har med sin, viser en undersøkelse.

Nordmenn er mindre fornøyd med tiden fastlegen setter av til konsultasjonen og hvordan ting blir forklart enn folk i ti andre land, i en internasjonal undersøkelse.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det er stiftelsen The Commonwealth Fund som står bak undersøkelsen, men det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvar for den norske delen av den.

– Fra tidligere Commonwealth Fund-undersøkelser vet vi at under ti prosent av fastlegene i Norge gjennomfører systematiske brukererfaringsundersøkelser. Dette bør diskuteres i lys av de relativt sett dårlige resultatene, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal ved FHI.

Fastleger i Norge scorer dårligere enn kolleger i de andre landene når brukerne får spørsmål om legen tok seg god nok tid og involverte seg så mye som pasienten ønsket i beslutninger om behandling. De norske pasientene syns også at legene er mindre flinke til å forklare ting.

Det er også en lavere andel pasienter som får time samme dag hos fastlegen i Norge enn det som er snittet for de ti andre landene.

Undersøkelsen viser at nordmenn stort sett syns mye er bra i den norske helsetjenesten, men Norge scorer også dårligere enn snittet for de andre landene når det gjelder ventetid på spesialist.

Det er også litt flere nordmenn som forteller at de har droppet behandling hos tannlegen på grunn av kostnadene. Hver femte nordmann svarer ja på dette spørsmålet

Norstat har gjennomført telefonintervjuene i den norske delen av undersøkelsen. De andre landene som deltar er Australia, Canada, Frankrike, Nederland, New Zealand, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og USA.

På forsiden nå