Har undersøkt hvordan stier i marka slites av sykkel og hest

- Det samme gjaldt både i skog og fjell, sier forsker.

Særlig i fuktig terreng blir slitasjen på turstiene stor. Dette bildet fra studien er tatt på Skeikampen.  Foto: Marianne Evju, NINA

Saken oppdateres.

Hvordan påvirker ridning og økt bruk av terrengsykkel stiene i marka?

Det har Norsk institutt for naturforskning (NINA) undersøkt på oppdrag fra Miljødirektoratet.

De har undersøkt 202 utvalgte strekninger langs 21 stier.

Stiene ble dobbelt så brede

- Vi ble ikke veldig overrasket over funnene. Det er ikke rakettforskning. Men dette er et tema det er mange tanker og meninger om, og da er det viktig å ha harde fakta om dette. Vi har dokumentert endringene, og det er etterprøvbart slik at det kan være grunnlag for senere undersøkelser, sier seniorforsker Dagmar Hagen i NINA til Adresseavisen.

Den økte bruken av turstiene til blant annet terrengsykling og ridning gjør at flere kommer seg ut i naturen, men sliter samtidig på vegetasjonen, fastslås det i rapporten.

Dette var særlig tydelig på sykkelstiene, men også på hestestiene ble det slitasje.

DEBATT: - Hva blir det neste? Golfbane ved Sponhuset?

– Vi studerte først og fremst effektene av mye og lite bruk, fuktighet og stienes helling. Det vi fant var ikke spesielt overraskende, nemlig at mye bruk og fuktige strekninger gir stor slitasje, hovedsakelig i form av at stiene ble bredere. Det var de samme trendene både i skog og fjell, forklarer Hagen i en pressemelding.

Særlig gjaldt dette sykkelstiene i fuktige områder. De ble dobbelt så brede som stier i tørre områder.

I tørre områder så ikke sykling og ridning ut til å føre til særlig slitasje.

Ikke verstinger

- Det er ikke slik at enkelte brukergrupper er verstinger. Funnene viser at den totale bruken teller mest, sier Hagen.

Turstiene i studien ligger i kommunene Asker, Dovre, Gausdal, Lillehammer, Røyken, Ringsaker, Trondheim og Øyer. Noen steder gjennomførte de også ferdselstellinger. I Trondheim ble området Bymarka undersøkt. På Dovre ble Hjerkinn undersøkt.

LES OGSÅ: Mormor (55) oppfylte sykkeldrømmen sin

Viser hvor man bør prioritere

Myndighetene ønsker at flere bruker naturen aktivt, og i Stortingets friluftslivsmelding er reglene endret slik at det er lov å sykle flere steder der det tidligere var forbudt.

Se beverens nye hytteprosjekt i Theisendammen.

Ridning og terrengsykling har også blitt mer utbredt.

- Det vil bare bli mer debatt om dette temaet når det blir mer av nye former for friluftsliv, mener Hagen.

Dette krever en mer aktiv forvaltning i områdene, mener NINA.

– Våre forskningsresultater om effektene av disse aktivitetene viser hvor slitasjen er størst, og gir dermed grunnlag for å si noe om hvor det bør prioriteres innsats for å legge om stien eller forsterke underlaget, sier Dagmar Hagen.


DEBATT: «Jeg er en sykkelmosjonist som i de senere år har oppdaget hvor morsomt det er å bruke sykkel som trening. Jeg bekler nok alle de nedlatende beskrivelser som florerer om middelaldrende menn.»


Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hva synes du om sykling og ridning i marka?
Du må velge et alternativ
På forsiden nå