Enighet om statsbudsjettet

De borgerlige partiene er blitt enige om en avtale for neste års statsbudsjett.

Venstre-leder Trine Skei Grande, statsminister Erna Solberg (H), finansminister og Frp-leder Siv Jensen og KrF-leder Knut Arild Hareide under pressekonferansen.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Saken oppdateres.

De borgerlige partiene ble lørdag kveld enige om neste års statsbudsjett. Flere uker med krevende forhandlinger er over, og det var lettede partiledere som var samlet på en pressekonferanse i lokalene til ASKO Norge.

- Årets budsjettforhandlinger har vært mer krevende enn tidligere, og klimatiltak har vært det aller vanskeligste. Men vi ga aldri opp å komme til en enighet, og man må gi og ta for komme dit – noe vi alle har gjort, sa statsminister Erna Solberg (H).

Både Solberg og finansminister og Frp-leder Siv Jensen fortalte at de har lyttet til Venstre og KrF, og at de har strukket seg langt for å komme til enighet.

- Vi er fornøyd med en enighet, samtidig som at den mye omtalte bilpakken ligger fast. Det er også endringer vanlige norske familier vil tjene på, sa Jensen.

Grønnere budsjett

Statminister Erna Solberg (H) la ikke skjul på at klimadiskusjonene har vært det aller vanskeligste.

- Vi har lyttet til kravet om ytterligere redusering av utslipp. Forslagene som legges frem danner grunnlaget for at Norge kan nå klimamålet 2030, sier Solberg.

Ifølge statsministeren er budsjettavtalen partene nå har kommet til enighet om «et budsjett for Norges framtid».

- Dette har vært ekstremt krevende forhandlinger, sier partileder i Venstre, Trine Skei Grande.

Hun sier budsjettet inneholder en «stor grønn pakke», og mener Venstre dermed har fått gjennomslag for å kutte i klimagassutslippene og bringe Norge et stykke på vei mot Parisavtalen.

Knut Arild Hareide (KrF) understreker også at statsbudsjettet er blitt langt mer offensivt på klima.

- Med dette opplegget blir belønningen av de fossilene bilene tatt betydelig ned, sier Hareide (KrF), og legger til at det nå kuttes i klimagassutslippene, i tillegg til at blant annet satsingen på kollektivtransport og jernbane økes.


Viktige klimatiltak i budsjettet:

• Det opprettes et Co2-fond for å styrke næringslivets arbeid med å redusere utslipp.

• Billigere miljøvennlige biler.

• Det skal innføres en flat Co2-avgift, og vi gir næringslivet tid til å omstille seg.

• Det settes krav om 20 % innblanding av biodrivstoff.

• En forbedret klimalov etter modell fra Storbritannia.

• Rammevilkårene for oljenæringen skal gjennomgås i Perspektivmeldingen.

• Forsøk med fossilfrie byggeplasser

• Alle de store havnene i Norge skal ha landstrøm for cruiseskip

• Stor satsing på karbonfangst- og lagring (CCS)

• Kraftig økt vrakpant for fossile biler dersom du erstatter den med en miljøbil.

• Kutt i Miljødirektoratet reverseres

• Forbud mot nydyrkning av myr

Kilde: Pressemelding/Venstre


Mer til minstepensjonister

I en pressemelding skriver KrF at de vil fortsette å bedre situasjonen for enslige minstepensjonister. I budsjettet for neste år får de ytterligere 4000 kroner, melder partiet.

Under pressekonferansen ble også arbeidsledighet et tema.

- Mange fylker har opplevd at ledigheten har gått ned det siste året. Nord-Norge og Innlandet har rekordhøy aktivitet og veldig lav ledighet. Situasjon på Sør- og Vestlandet er fremdeles krevende. Det krever fortsatt målrettede tiltak mot bransjer og regioner, sier Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, i en pressemelding lørdag kveld.

- Samtidig må vi fortsette å bidra til den langsiktige omstillingen. Budsjettenigheten sikrer dette gjennom investeringer i samferdsel, kunnskap og grønn teknologi, fortsetter Flåtten.

- Bedre oppvekst

Ifølge statministeren inneholder budsjettet et løft for helsetilbud til barn og unge.

- Flere barn skal få en bedre oppvekst. Det blir også flere lærere og flere voksne i barnehagene, i tillegg styrker vi innsatsen mot voldsutsatte barn, sier Solberg (H).

I en pressemelding skriver KrF at de har fått gjennomslag for en økning på over en halv milliard kroner til innsats mot vold mot barn.

- Dette er uhyre viktig for å hjelpe sårbare barn, sier Hareide i pressemeldingen.

Under pressekonferansen opplyste han også at det er satt av 460 millioner på flere lærere i 1., 2., 3. og 4. klasse.

300 nye studentboliger

Skole blir også understreket som en viktig sak for Venstre i pressemeldingen fra partiet lørdag kveld.

- Mer etterutdanning av lærere, økt lærlingetilskudd, flere barnehagelærere og styrking av skolehelsetjenesten, er viktige satsinger, sier Grande i meldingen.

For å sikre heldagsstudenten melder partiet også om 11 måneders studiestøtte fra juni 2017. I tillegg inneholdet statsbudsjettet 500 nye studieplasser innen IKT og 300 nye studentboliger.

- Bilpakken ligger fast

Det er ingen endringer i den omstridte bilpakken i neste års statsbudsjett.

- Bilpakken ligger fast, bekrefter Siv Jensen (Frp) under pressekonferansen.


Fakta om regjeringens bilpakke
 • Regjeringen la 30. september fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017.
 • Den såkalte bilpakken, som er blitt en hard nøtt i budsjettforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene, er en del av dette opplegget.
 • Pakken innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre.
 • Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
 • Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.
 • Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.
 • Kilde: Finansdepartementet/NTB
 

Samarbeidspartiene KrF og Venstre har angivelig fått flyttet på nær sju milliarder kroner i budsjettavtalen.

Ifølge VG har Frp gått med på å heve engangsavgiften med 390 millioner kroner. Dette har Frp akseptert mot at det innføres en panteordning for campingvogner, motorsykler, gamle varebiler og lignende på rundt 300 millioner kroner.

Det skal også være enighet om et innblandingskrav i bensin på 20 prosent for biodrivstoff innen 2020.

Senest lørdag svarte Skei Grande følgende på spørsmål om de har akseptert den såkalte bilpakken:

– Vi har ikke akseptert noe.

- 6,3 milliarder

Høyre og Fremskrittspartiet skal fredag ha lagt fram sitt siste tilbud på bordet til Venstre og KrF. Ifølge flere medier var pakken på 6,3 milliarder kroner, inkludert 2,5 milliarder kroner til klima- og miljøtiltak.

Etter det TV 2 erfarer har regjeringspartiene gjort ytterligere justeringer lørdag på innretningen, men rammen skal være den samme.

Statsminister Erna Solberg ankommer lokalene til ASKO sammen med statssekretær Sigbjørn Aanes. 
    
      (Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix)

Statsminister Erna Solberg ankommer lokalene til ASKO sammen med statssekretær Sigbjørn Aanes.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

På forsiden nå