Kommunale ulvejegere sier opp i protest

Jegerne i seks kommunale fellingslag legger ned våpnene i protest mot regjeringens ulvevedtak.

Saken oppdateres.

– Beslutningen om å si nei til lisensfelling gjør det umulig for oss å utføre den jobben vi er satt til. Det er krevende nok i utgangspunktet. Nå blir belastningen for stor, sier Marius Lundby til NTB.

Han leder rovviltfellingslaget i Engerdal, som utfører skadefelling på vegne av kommunen etter fullmakt fra Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Jubel og raseri etter regjeringens ulvemelding

Også rovviltfellingslagene i Alvdal, Tynset, Tolga, Grue og Folldal har sagt opp avtalen med sine respektive kommuner. De ber staten ordne opp selv dersom det blir gjort vedtak om skadefelling av rovdyr og oppfordrer alle andre fellingslag i Hedmark, Oppland og Akershus til å gjøre det samme.

– Uholdbart

I motsetning til lisensjakt skjer skadefelling som regel i beitesesongen, uten at jegerne har sporsnø til hjelp.

– Det ligger 2000 til 2500 jegertimer bak hver felte ulv i beitesesongen. Det er mye mer effektivt å ta ut ulv vinterstid. Når regjeringen nå i realiteten etablerer et ulvereservat og slår fast at det ikke skal forvaltes eller jaktes ulv her, blir bestanden uholdbart stor, sier Lundby.

– Mens det før var streifdyr fra Sverige, er det nå ulv fra norske revir som gjør størst skade. Det skjedde for eksempel i Spekedalen i Rendalen i sommer. Også der ble det gitt avslag på fellingstillatelse før beitesesongen, tilføyer han.

Hvordan staten nå skal sikre uttak av rovdyr som har voldt skade, har ikke Lundby noen mening om.

– Det får staten ta ansvar for selv. Men skulle regjeringen snu og gjøre om på vedtaket, stiller vi selvsagt opp igjen, sier han.

Opprør

Også medlemmene i Rovviltnemnda i Hedmark har lagt ned sine verv som følge av beslutningen til miljøminister Vidar Helgesen (H) om å si nei til lisensfelling av 32 ulv.

– Vi føler oss som et unødvendig organ når vi blir overkjørt på denne måten, sa nemndas leder Arnfin Nergård til NRK onsdag.

I begge regjeringspartiene er det kraftige protester internt, i hovedsak fra de to innlandsfylkene. Selv stortingspresident Olemic Thommesen (H) har i et intervju med lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen konstatert at vedtaket «ikke er til å leve med».

Helgesen valgte torsdag å innkalle partiene i rovdyrforliket på Stortinget til et hastemøte om situasjonen 4. januar. Han sier vurderingene til lovavdelingen i Justisdepartementet må følges.

Lovavdelingen har slått fast at skadepotensialet ikke er stort nok til at de fire ulveflokkene kan skytes. Bakgrunnen er at det så å si ikke finnes dyr på utmarksbeite i ulvesonen lenger. 

På forsiden nå