Venstre vil vurdere aktiv dødshjelp

Oslo (NTB): I andreutkastet til nytt partiprogram går Venstre inn for å utrede muligheter for å tillate aktiv dødshjelp. To sentrale politikere godtok ikke formuleringen om eutanasi.

Saken oppdateres.

Lederen av programkomiteen, Terje Breivik, og den ene av programnestlederne, Abid Q. Raja, har tatt dissens, skriver Vårt Land. Den andre nestlederen Guri Melby og ni andre komitémedlemmer ønsker punktet velkommen.

Følgende formulering står i andreutkastet:

«Venstre vil utrede muligheter for å tillate eutanasi som ivaretar enhvers interesser, både for selv å kunne bestemme slutten av sitt liv, og for å beskytte mot utilbørlig påvirkning fra andre».

– Formuleringen om eutanasi er nå så balansert at den har mulighet til å få flertall under landsmøtet, mener lederen Tord Hustveit i Unge Venstre.

Også i første utkast som var klart i september var det uenighet om punktet, og aktiv dødshjelp endte med dissens. Partiet skal vedta nytt partiprogram i april. (©NTB)

På forsiden nå