Staten led nederlag mot terroristen i første runde. Disse spørsmålene blir viktigst i ankesaken

Hva er terskelen for at noe skal kalles et brudd på menneskerettighetene? Hvordan begrunnes soningsregimet til Anders Behring Breivik?

Rettsaken som starter tirsdag skal gå samme sted som forrige gang, i gymsalen i Skien fengsel der terroristen for tiden soner.  Foto: NTB SCANPIX

Saken oppdateres.

Da tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic 20. april i fjor ga Anders Behring Breivik medhold i at terroristens soningsforhold bryter med menneskerettighetene, var overraskelsen tydelig hos Regjeringsadvokaten.

– Jeg er alltid overrasket når ikke retten hører på det som er riktig vurdering av både faktiske ting og jusen, sa prosessfullmektig Marius Emberland én time etter at dommen ble kjent.

Staten, som ble dømt til å betale over 330 000 kroner i saksomkostninger, mener dommen er helt feil.

Tirsdag begynner den seks dager lange ankebehandlingen i Skien fengsel, der terroristen soner sin straff.

Skille mellom ulike faser av soningen

Eksperter Aftenposten har snakket med, tror staten vil følge samme strategi som i tingretten, tross nederlaget.

– Staten har ikke endret synspunkt, men mener at tingretten har vurdert både reglene og den faktiske situasjonen feil. Jeg tror derfor at staten vil føre samme strategi, men enda klarere adressere de temaene der staten er mest uenig med tingretten, sier advokat Thomas Horn, partner i Schjødt og en av Norges fremste eksperter på isolasjonsspørsmål og menneskerettigheter.

Kjetil Mujezinović Larsen, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, tror heller ikke staten nødvendigvis vil endre selve strategien, siden de legger til grunn at tingrettens dom nokså klart ikke er korrekt.

– Det er vel likevel nærliggende å tro at Regjeringsadvokaten vil ha enda sterkere oppmerksomhet på sine mest sentrale argumenter. Ut fra anken ser det ut til at Regjeringsadvokaten også vil ha en litt annen fremstilling av sakens faktum, ved i større grad å skille mellom ulike faser av soningen, sier Larsen.

Terskelspørsmålet blir sentralt

Tingretten mener Behring Breiviks soningsforhold utgjør «umenneskelig behandling». Staten mener på sin side at tingretten har lagt terskelen altfor lavt.

Terroristen har sittet isolert siden juli 2011. Han har ikke kontakt med medfanger, men har hatt mer kontakt med fengselsbetjenter etter tingrettens dom.

Eneste besøk av noen ikke-profesjonelle aktører var da han fikk besøk av sin mor i mars 2013.

Han mottar besøk av en profesjonell besøksvenn gjennom glassvegg. Møter med helsepersonell og prest skjer også med glassvegg. Møter med egne advokater skjer nå med gittervegg. Han har også brevkontroll.

På forsiden nå