- Breivik den samme mannen i dag som 22. juli 2011

Man bør lese terrordommen mot Anders Behring Breivik en gang i måneden for å få riktig perspektiv når sikkerheten rundt massedrapsmannen skal vurderes, mener regjeringsadvokaten.

Regjeringsadvokat Frederik Sejersted anklager Anders Behring Breivik for å bruke rettsprosessene om soningsforholdene til å fremme sitt ideologiske prosjekt.   Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Skien: – Det er nesten så man må klype seg i armen når man forholder seg til Anders Behring Breivik. Det er vanskelig å forstå at den høflige, unge mannen er den samme som ham som utførte det utenkelige 22. juli 2011, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i retten tirsdag.

LES OGSÅ: Sejersted: – Norges mest ressurskrevende fange

Han understreket at staten mener Breivik er den samme i dag som han var under terrorhandlingene for over fem år siden – og framholdt at dette perspektivet er avgjørende når man skal vurdere hvilke sikkerhetstiltak Breivik skal underlegges under soningen av terrordommen. Ikke bare hadde han en svært fast vilje til å gjennomføre de grufulle massedrapene, han planla dem og forberedte terrorhandlingene i flere år uten at avsløre seg selv, ifølge Sejersted.

– Og jeg må si noe om gjerningene han begikk 22. juli, fortsatte regjeringsadvokaten, men ble avbrutt av lagdommer Øystein Hermansen.

LES OGSÅ: Breivik gjorde nazihilsen da han ankom rettssalen

– Det er vel kjent stoff?

– Da må jeg spørre om dette er så kjent at man har det under huden, at man ikke trenger å bli minnet på det, parerte Sejersted.

Han fortsatte med å lese opp hvordan Breivik, etter å ha detonert bomben i regjeringskvartalet, kjørte til Utøya, hvor han systematisk drepte så mange mennesker han klarte i løpet av den drøye timen massedrapet pågikk.

– Personen som sitter her i salen i dag, er i hovedsak den samme personen som satte seg i bombebilen morgenen 22. juli, sa Sejersted.

- Bevisst mediestrategi

Staten avviser fullstendig at Anders Behring Breiviks soningsforhold bryter med menneskerettighetene. Regjeringsadvokat Frederik Sejersted anklager Breivik for en bevisst mediestrategi.

Med skjegg, mørk dress og for første gang uten påsatt håndjern ankom den terrordømte 37-åringen det provisoriske rettslokalet i gymsalen i Skien fengsel tirsdag.

Som forrige gang startet han med å utførte en høyreekstrem hilsen foran fotografene. Som i tingretten fikk han en reprimande for dette fra rettens administrator, lagdommer Øystein Hermansen, og valgte deretter å avstå fra den resten av rettsdagen.

Ankesaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold startet tirsdag. Her med sine advokater Øystein Storrvik og Mona Danielsen.   Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

 

«Utpreget humane»

Det vakte internasjonal oppsikt da Oslo tingrett i fjor vår dømte staten for umenneskelig og nedverdigende behandling av Breivik under soning.

Regjeringsadvokat Frederik Sejerstad gikk svært hardt ut mot dommen i sitt innledningsforedrag, og anklaget tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic både for mangelfull bevisvurdering og for å ha lagt terskelen for lavt for hva som kan karakteriseres som et umenneskelig og uverdig behandling etter artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

– Breiviks sak er ikke over alvorlighetsterskelen for artikkel 3, sa Sejersted, som omtalte Breiviks soningsforhold som «utpreget humane».

Han mener tingrettsdommen også tar feil ved å hevde at Breivik er utsatt for en for omfattende isolasjon. I dommen heter det at Brevik «i realiteten er alene på sin celle i 22-23 timer».

– Det er ikke riktig å si at han er isolert, det er feil språkbruk. Dette handler om at han ikke har samvær med andre innsatte, sa han.

Sejersted avviste også at brevkontrollen Breivik er underlagt, innebærer et menneskerettighetsbrudd, og sier brevene som blir stanset gjelder brev til andre høyreekstreme, der staten mener Breivik er ute etter å etablere et internasjonalt terrornettverk.

Ville skape overskrifter

Regjeringsadvokaten anklaget Behring Breivik for å snakke med to tunger, ha sannhetsforskyvninger, og bruke rettsprosessene om soningsforholdene for å fremme sitt ideologiske prosjekt.

Sejerstad underbygget dette ved å lese fra interne fengselsrapporter der Breivik overfor to fengselsbetjenter skal ha fortalt om en bevisst mediestrategi under tingrettssaken. Han fortalte at han kom med sine malplasserte uttalelser om kald kaffe, Fjordland og Paradise Hotel under forrige rettsrunde kun for å skape overskrifter.

– For dem som bare leste overskriftene, ville jeg fremstå som helt fjern, men målet med å skape overskrifter var å få noen til å gå til kildene og lese hva jeg egentlig mener, skal Breivik ha uttalt.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted holdt tirsdag sitt innledningsforedrag i ankesaken mot Anders Behring Breivik.   Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

 

Vil fremstå trygg

Regjeringsadvokaten leste også opp en samtale med en fengselsbetjent fra 30. oktober i fjor, der Breivik skal ha sagt at det kunne oppstå en konflikt mellom ham og advokaten, ettersom advokaten ville vinne saken om soningsforholdene. For Breivik var det viktigste derimot ikke å vinne, men å framstå som en god og trygg leder, og ikke som et offer, ifølge ham selv.

Han uttalte også at nazihilsenene i retten skapte et bilde som ville vare i mange år, leste Sejersted fra rapporten.

– Det han skriver og sier, både generelt og her i retten, må sees i lys av hans ideologiske prosjekt, han bruker hele klageprosessen til å spille et spill og fremstille seg selv som annerledes enn det han er, sa Sejersted.

Det er satt av seks dager til rettssaken i Borgarting lagmannsrett. Breivik skal forklare seg torsdag.

På forsiden nå