Kripos: – Bekymret for antall partnerdrap

I fjor ble det registrert 25 drapssaker i Norge, viser nye tall. Kripos er bekymret for antall partnerdrap.

Saken oppdateres.

I de 25 sakene var det 27 ofre og 31 gjerningspersoner, viser drapsoversikten fra Kripos.

Sju av ofrene var partner eller ekspartner til gjerningspersonen, og i tre av disse parene var begge etnisk norske. I ytterligere seks saker var det annen familiær tilknytning mellom offer og gjerningsperson.

– Den store andelen partnerdrap bekymrer oss, og forskning viser at det ofte har vært utøvd vold forut for drapet. Det er helt avgjørende at ofre for vold i nære relasjoner tør å si ifra. Dette må både politiet og andre i det offentlige jobbe videre med, sier Vibeke Schei Syversen, leder for Voldsseksjonen i Kripos.

Ni av ti er menn

Statistikken viser at ni av ti gjerningspersoner var menn, mens 59 prosent av ofrene var menn.

Det er registrert 21 norske gjerningspersoner, to av disse har tidligere annen nasjonalitet (Afghanistan og Iran). De ti utenlandske gjerningspersonene kommer fra Bulgaria, Finland, Kongo, Litauen, Somalia, Sudan og Sverige.

Sju ofre var utenlandske og fra henholdsvis Litauen, Marokko, Polen, Russland, Somalia og Thailand.

Ifølge statistikken ble 72 prosent av drapene begått i privat hjem, og kniv er benyttet som våpen i over halvparten av sakene.

Økning

I to av drapssakene i 2016 er det to ofre i hver sak, med én gjerningsperson i hver sak. Disse sakene er fra Kirkenes i august og fra Kristiansand i desember.

Sammenlignet med fjoråret har det vært en økning i både antall drapssaker, ofre og gjerningspersoner. I 2015 var det 22 saker, 23 ofre og 24 gjerningspersoner.

Kripos opplyser at det foreligger siktelse i samtlige drapssaker fra 2016.

Ifølge Kripos er det 30 uoppklarte drapssaker siden 1990. 

På forsiden nå