Færre anmeldt for trygdesvindel i 2016

 I fjor ble til sammen 1.166 personer anmeldt for trygdesvindel for 233 millioner kroner. Halvparten av beløpet gjelder svindel av dagpenger. 

Saken oppdateres.

I 2015 ble 1.472 personer anmeldt for trygdesvindel for 302 millioner kroner. Da var beskjeden fra Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at flere svindlere skulle tas, men det har ikke skjedd.

– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for dem som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er alvorlig når noen velger å misbruke ordningene. Alle som mottar stønad fra Nav, har plikt til å gi korrekt informasjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.  

Seks av ti saker gjelder folk som har jobbet uten å informere Nav

Mange av de største sakene gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. Et fellestrekk ved slike saker er at velferdsmidler utnyttes for å redusere lønnskostnader, noe som gir virksomheten et konkurransefortrinn. 126 personer ble anmeldt for slik kriminalitet for til sammen 47,8 millioner kroner. Av disse er 20 personer anmeldt for medvirkning. I mange tilfeller samarbeider arbeidsgiver og arbeidstaker om svindelen.

En av de største enkeltsakene i fjor gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.

Trygdesvindel straffes strengt. Svindel over 90.000 kroner, straffes vanligvis med ubetinget fengsel. Nav krever også alltid tilbake pengene.

På forsiden nå