Krevde forklaring om nei til lisensjakt på ulv

Før Vidar Helgesen (H) skulle forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen, ble det enighet om lovverket på Stortinget.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen skal tirsdag forklare til Stortinget hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen. 

Saken oppdateres.

Ifølge VG vil klima- og miljøministeen  bli møtt med et krav fra Stortingets flertall om å åpne for lisensjakt i år, dersom det kan dokumenteres at ulvene i sonen påfører folk som bor der vesentlige ulemper.

Kravet vil gjelde selv om ulven ikke direkte er til skade for mennesker eller husdyr, noe som var Helgesens hovedargument mot lisensjakt denne vinteren.

Før den tid rakk Høyre, Frp, Ap og KrF å bli enige om en ny tolkning av lovverket for ulvefelling.

Kuttet fellingstillatelser

Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.

Før jul ble det besluttet å kutte de 47 fellingstillatelser som de lokale rovviltnemndene hadde innvilget, til 15. Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, bestemte Helgesen, som viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.

Mandag varslet Klima- og miljødepartementet at det går inn for å forlenge fellingstiden i ulvesonen med seks uker eller fram til 31. mars, slik Frp og flere andre partier har foreslått.

Kalles uteisk

Miljøpartiet De Grønne reagerer sterk og kaller forlengelsen uetisk. Partiet frykter at drektige hunner eller hanner som skaffer mat til ungene sine, blir skutt.

Dagen før stortingsmøtet samlet flere tusen ulvemotstandere seg foran Stortinget. De hadde fakler og kubjeller og ropte taktfast «Vidar må gå – Vidar må gå». Ifølge politiet var det rundt 2.500 i ulvedemonstrasjonen, som er den andre på drøyt tre uker.

På forsiden nå