Studiebarometeret 2016:

Dette er de mest fornøyde studentene

Studenter ved elektronisk systemdesign, medisin, psykologi og Industriell økonomi og teknologiledelse er tilfredse med studiet sitt. Det viser Studiebarometeret.

Saken oppdateres.

Dette er studier det er vanskelig å komme inn på, og studentene er veldig fornøyd med å ha kommet inn der de helst ville. De er også alt i alt veldig godt fornøyd med studiene sine.

LES OGSÅ: Store forskjeller mellom helsefagstudier internt i NTNU

Mest fornøyde

Studiebarometeret er en undersøkelse blant alle norske studenter på 2. og 5. studieår. Undersøkelsen viser at sivilingeniørstudentene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon er strålende fornøyd. Av fem mulige poeng får studieprogrammet 4,6 poeng på generell tilfredshet.

Studentene ved medisinstudiet ved NTNU gir 4,5 poeng for hvor tilfredse de er. NTNU-studentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse og masterstudentene i pskylogi gir 4,4 i poeng på generell tilfredshet.

Politistudentene er de aller mest tilfredse studentene. De gir studiet sitt 4,7.

LES OGSÅ: Hussein kan dokumentere at han er en fantastisk formidler

Forelesning fortsatt mest vanlig


Mandag la Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) fram Studiebarometeret 2016. Det viser at forelesninger fortsatt er den vanligste undervisningsmetoden. Men studentene i undersøkelsen svarer at de lærer bedre når forelesningen blir kombinert med andre undervisningsformer.

Politistudenter erfarer størst variasjon i bruk av undervisnings- og arbeidsformer, viser undersøkelsen. De blir fulgt av studenter på sykepleie, yrkesfaglærer, arkitektur, helse og sosial andre, barnehage, farmasi og sosialfag. Utdanningstyper som scorer lavt på variasjon er samfunnsøkonomi, matematikk-statistikk, antropologi, sosiologi, språk, rettsvitenskap, historisk-filosofiske fag og statsvitenskap.

LES OGSÅ: Nytt økonomistudie på toppnivå i Trøndelag

Praksies bra

Studentene mener ifølge undersøkelsen at praksis fører til mest læring. Bare halvparten av studentene svarer at praksisopplegg er en del av undervisningen. Studentene svarer generelt at de er minst fornøyd med veiledning, undervisning og medvirkning.

LES OGSÅ: NTNU-studentene misfornøyd med veiledningen

Fakta studiebarometeret
 • Kvantitative intervju med studenter ved NTNU, Hist, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo viser at studentene er misfornøyde med tilbakemelding og veiledning fordi de mottar lite av begge deler.
 • Studentene opplever at tilbakemeldingene og veiledningen de får, ikke bidrar nevneverdig til læringsutbyttet deres.
 • Studentene har lave forventninger til tilbakemeldinger og veiledning.
 • Gamle NTNU er dårligere på tilbakemeldinger enn de gamle høyskolene som fra 1. januar er en del av NTNU.
 • Men studentene på gamle NTNU er mest fornøyd med studiene generelt og det faglige utbyttet.
 • Studentene mangler forståelse for hvor viktig disse faktorene er for deres egen læring og motivasjon,
 • Studiebarometeret kartlegger studentenes oppfatning av kvaliteten på eget studieprogram.
 • Spørreskjemaet består av om lag 100 spørsmål og de fleste handler om studentens opplevelse av studiekvaliteten på studieprogrammet sitt.
 • Totalt deltok 57 institusjoner som gir høyere utdanning, i undersøkelsen i 2015.
 • Undersøkelsen omfatter 61 000 studenter. 29 000 studenter har svart.
 • Kilde: Nokut
På forsiden nå