DDE-Bjarne med kritikk mot Nav og attføringsbedriftene:

- Brøndbo bommer med attføringskritikken

Bjarne Brøndbo kastet seg mandag ut i en debatt om Nav og unnasluntrere. – Men han bommer i kritikken av attføringsbedriftene, sier kommunikasjonssjef i NHO.

Angriper attføringsbedriftene: Bjarne Brøndbo skriver i et innlegg at noe er feil når det har vokst frem en egen industri som kalles «Attføringsbedrifter». 

Saken oppdateres.

Bjarne Brøndbo mener det er noe riv ruskende galt i det norske velferdssamfunnet. Han mener systemet er så godt at det for mange er fristende å la være å jobbe. I tillegg kritiserer han attføringsbedriftene og skriver: «Noe er feil når det har vokst frem en egen industri som kalles «Attføringsbedrifter». Brøndbo skriver videre at disse bedriftene selger tjenester til NAV for «å hjelpe folk tilbake i arbeid».

Les innlegget til Brøndbo her.

- Brøndbo bommer med kritikken av attføringsbedriftene, sier kommunikasjonssjef Per Christian Langset for arbeid og inkludering i NHO Service som er interesseorganisasjonen for 115 arbeids- og inkluderingsbedrifter.

Skal få folk ut i arbeid

Dette er bedrifter som Fretex, Stavne, Prima og Norservice. Attføringsbedriftene er enten offentlig eid eller eid av ideelle organisasjoner, og målet er å få folk som har havnet ut av arbeidslivet, tilbake i arbeid. Dette kan være folk med nedsatt arbeidsevne, kanskje på grunn av psykiske lidelser eller store lese- og skrivevansker.

- Attføringsbedriftene har en definert oppgave. Det er å hjelpe folk med store hull i CV-en ut i jobb. Dette er folk som er usikre på om de har noen plass i arbeidslivet og som trenger kvalifisering og veiledning før de kan søke seg til ordinære jobber, sier kommunikasjonssjefen. Han snakker om en bransje som har eksistert i over 40 år.

LES OGSÅ: Brøndbos Nav-kritikk skaper kraftig debatt

Nav-ledere i Trondheim avviser Bjarne Brøndbos påstander om at det er enkelt å leve på offentlige velferdsordninger.

7000 fikk arbeid

- Dette er ikke-kommersielle bedrifter med utbytteforbud der overskuddet blir brukt til å få flere i arbeid. Bedriftene er underlagt særskilte rammevilkår for å hjelpe folk ut i arbeidslivet, sier Langset. Han forteller at disse bedriftene fikk over 7000 mennesker ut i arbeid i fjor. Etter beregninger i Arbeidsdepartementet er dette samfunnsøkonomiske besparelser på sju milliarder kroner.

- Det blir rart at Bjarne Brøndbo angriper denne bransjen. Slik jeg forstår Brøndbo, mener han at velferdssystemet vårt nå hjelper unnasluntrere til å la være å jobbe. Mens han skriver at velferdsordningene bør være for dem som trenger det. Attføringsbedriftene er for disse gruppene som Brøndbo mener Nav skal ta seg av.

Brøndbo en inkluderenede arbeidsgiver

Langset kaller Brøndbo for er en inkluderende arbeidsgiver som har rekruttert både fra attføringsbedrifter og fra Nav. Brøndbo driver bilopphuggeriet «Bil1din» på Skage i Namdalen.

- Han er et forbilde for inkluderende arbeidsliv. Jeg er overrasket over at han ser slik på attføringsbedriftene.

Per Christian Langset mener at Bjarne Brøndbo bommer med kritikken sin og at han ikke peker på det som er hovedutfordringen.

- Det er at folk blir gående altfor lenge. Folk har en ventetid på 433 dager før de får et tilbud. Da går de passive og blir usikre og desillusjonerte. Da blir veien videre mye lengre.

Langset viser til Statsbudsjett-proposisjonen for 2016 der det heter at i 2014 var ventetiden 433 dager. Det er en reduksjon fra året før. Da var ventetiden hele 494 dager.

LES OGSÅ: DDE-Bjarne: - Vi kan ikke ha det så godt at vi slipper å jobbe

På forsiden nå