Bane NOR må kutte 500 millioner kroner

I et budsjettutkast for 2017 mangler Bane NOR 500 millioner kroner. Direktør Gorm Frimannslund sier det skal mye til at selskapet kommer i balanse i år.

Saken oppdateres.

– I første utkast av budsjettet for 2017 mangler vi 500 millioner. Vi skal gå gjennom budsjettet med styret på tirsdag. Derfor har vi ikke gjort noe mer ut av det, annet enn at vi har varslet internt om at vi jobber med dette, sier Frimannslund til E24. 

Frimannslund viser til at de har laget et effektiviseringsprogram som skal bøte på situasjonen. Han sier videre at de 500 millionene må ses i sammenheng med at Bane NOR har en omsetning på 11 milliarder.

Les også: Bane NOR-sjef vil bygge billigere

Direktøren vil ikke utelukke at ansatte kan måtte gå som følge av kuttplanene, men det er så langt ikke fattet noen formelle vedtak på det. 

På spørsmål om han tror selskapet klarer å komme i balanse i 2017, svarer Frimannslund at det skal mye til.

– Men vi kommer til å gå i balanse innen rimelig tid. Vi har ikke noen stor egenkapital, så vi må komme i balanse så fort som mulig, sier direktøren.

Bane NOR erstattet sammen med Jernbanedirektoratet det som tidligere var Jernbaneverket fra 1. januar 2017 og får med seg NSBs eiendomsselskap ROM eiendom.

På forsiden nå