Legene vil ha debatt om hjemmetester skal reguleres strengere

Fastlegene er kritisk til egentester som selges på apotekene, og stiller nå spørsmål om myndighetene bør regulere tilgjengeligheten. 

Saken oppdateres.

For første gang skal temaet diskuteres i det såkalte Prioriteringsrådet. Norsk forening for allmennmedisin har spilt opp til debatt fordi de mener slike tester i mange tilfeller kan være til mer skade enn nytte.

- Skal man ta en test for fremtidig sykdom, må man få hjelp til å tolke resultatet og sette det i en sammenheng, sier foreningens leder Petter Brelin til NTB.

Noen tester er helt ukontroversielle, som graviditetstester. Brelin mener at også klamydiatester kan være et godt tilbud. Tester som forteller noe om kolesterol, blodtrykk, diabetes og tarmkreft, er han langt mer skeptisk til.

- Ta PSA-testen, som dreier seg om prostatakreft. Den er omdiskutert, og man skal ha svært nøktern forventning til hva den kan brukes til. Nå selges hjemmetest på apotek, uten at det sies noe om den faktiske nytten, sier Brelin.

Foreningen argumenterer også med at folk som bruker slike tester, i neste omgang vil oppsøke fastlegen sin fordi de er bekymret og søker mer informasjon. Det har betydning for prioritering av helsevesenets og samfunnets ressurser, påpeker legene.

Brelin avviser at diskusjonen handler om fastlegenes egeninteresse eller at de ønsker å hegne om sitt område.

- Vi er ikke bekymret for at de skal ta fra oss arbeid. Vårt anliggende er at tester skaper urolige pasienter, og at det får konsekvenser for ressurser i helsevesenet ved at man behandler dem som ikke egentlig er syke, sier han.

Apotekene tjener på å selge testene i to trinn, mener Brelin. Først som første steg for å få satt en diagnose, og dernest fordi man skal selge medikamenter.

- Det er en risiko for overdiagnose og overbehandling når koblingen blir så tett opp til økonomiske insentiver, sier han.

Kreftforeningen, som også er representert i Prioriteringsrådet, synes det er for tidlig å konkludere.

- Vi ser fram til at temaet tas opp. Dette har både positive og utfordrende sider, og det er viktig å få det belyst gjennom diskusjon, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei.

Tidligere tilbød apotekkjeden Boots gentester som skulle gi svar på om du har lett for å legge på deg, eller som sier noe om muskelegenskapene dine. Disse var omdiskuterte og ble siden trukket tilbake.

Brelin kaller det grelle eksempler på hva kommersielle interesser kan tilby. Selv om testene ikke er i salg i dag, mener legene myndighetene må på banen. Også Bioteknologirådet har tidligere bedt om at salg av gentester må reguleres i bioteknologiloven.


- Jeg kan ikke skjønne at voksne mennesker har behov for en slik test. Dette er svar de allerede kjenner. Vi er bekymret for at folk vil bruke denne type tester på barna sine, sier Brelin. 

Apotekkjeden Boots sier de ønsker å ha et lavterskeltilbud, og at mange av testene er satt opp med oppfølging fra helsepersonell. Samtidig sier Boots at egentester er et satsingsområde. 

- Noen av helsetjenestene vi tilbyr, er svært populære, mens andre er i startfasen. Å tilby lavterskel helsetjenester er fortsatt innovasjon i Norge. Vår erfaring fra andre land tilsier imidlertid at dette vil utvikle seg. Og vi ser økende interesse blant kundene, sier kommunikasjonsansvarlig Anne Margrethe Aldin Thune.  

(©NTB)

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå