Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. februar 2017

Saken oppdateres.

Utnevnelser m.v.

Statsråd Per Sandberg overtar ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet, i den tid statsråd Sylvi Listhaug avvikler permisjon.

Utnevning av assisterende utenriksråd Aud Kolberg til ambassadør i København, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Mexico, Merethe Nergaard, til ambassadør i Guatemala by, Guatemala.

Utnevning av ambassadør Dag Malmer Halvorsen til generalkonsul i St. Petersburg, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Lise Nicoline Kleven Grevstad til ambassadør i Bucuresti, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Erik Svedahl til generalkonsul og beordring til tjeneste ved generalkonsulatet i Murmansk, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Trine Reitan til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Vilde Ronge til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Åremålsbeskikkelse av prosjektleder Håkon Skulstad som assisterende politidirektør for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Aud Ingvild Slettemoen til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

(©NTB)

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå