Posten-resultat preget av digitalisering og nedbemanning

Det foreløpige årsresultatet til Posten før skatt ble på 230 millioner kroner i fjor mot 151 millioner kroner året før.

Saken oppdateres.

Driftsinntektene endte på 24,8 milliarder kroner, som er noe over 300 millioner kroner lavere enn i 2015.

For 4. kvartal ble driftsinntektene 6,4 milliarder kroner, 191 millioner kroner svakere enn i samme kvartal 2015.

– Konsernet var forberedt på et krevende 2016 og har gjennomført en rekke kostnadsreduserende tiltak. Dette har bidratt til et resultat på nivå med året før, sier Postens konsernsjef Tone Wille.

Hun peker på at omsetningsfall innen logistikk og et stort omstillingsbehov i postvirksomheten setter et kraftig press på lønnsomheten.

– Vi har igangsatt et strategiarbeid for å styrke lønnsomheten, sier konsernsjefen.

Digitaliseringen gjør at fallet i fysiske brevvolumer skyter ytterligere fart. Digipost hadde om lag 1,4 millioner brukere ved utgangen av 2016, mot 600.000 ved forrige årsskifte. Privat netthandel fortsatte veksten og bidro til at den samlede e-handelen hadde en vekst på 15 prosent.

Bemanningen var redusert med 845 årsverk ved utgangen av fjoråret sammenlignet med utgangen av 2015.

Fra 2018 innføres én brevstrøm med todagers fremsendingstid. Omleggingen vil føre til mindre frakt av post med fly og en overgang til mer miljøvennlig transport med jernbane. Endringen betyr betydelig omstilling i postvirksomheten og vil medføre en reduksjon i antall ansatte og vesentlige kostnadsreduksjoner, skriver styret i sin rapport for 4. kvartal.

(©NTB)

På forsiden nå