Hver tredje nordmann får en ny kommune

Antall kommuner kuttes med 70, og ved delvis tvang blir 27 kommuner til 8. Det er status etter at regjeringens lenge varslede kommunereform er på plass. 

Saken oppdateres.

Med full støtte fra Venstre og delvis støtte fra KrF har regjeringen flertall for å kutte tallet på kommuner fra 428 til 358. En av sammenslåingene er allerede gjennomført.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er svært fornøyd.

– Vi har kommet mye lenger enn jeg hadde håpet og trodd. Det viser hvor modent Norge har vært for denne reformen, som har vært diskutert i mer enn 20 år, sier Sanner til NTB.

Til nå har 153 kommuner fattet vedtak om sammenslåing. Av disse har 94 funnet seg en "partner" og går sammen i 39 nye kommuner.

Med unntak av KrF går partiene inn for åtte tvangssammenslåinger av i alt 27 kommuner. Her har partiene delvis gått ut over prinsippet om at én inneklemt kommune ikke kan bremse for andre som vil slå seg sammen.

Det reagerer flere ordførere reagerer sterkt på.

– Omfanget av tvang er sjokkerende og meningsløst, og helt uten sammenheng. Her er kommuner som ikke er inneklemt eller står i veien for andre kommuner som vil slå seg sammen, sier ordfører i Nærøy, Steinar Aspli (Sp), til Kommunal Rapport. I det nye kommunekartet blir Nærøy slått sammen med Vikna, Bindal og Leka.

I Sogndal, Balestrand og Leikanger kalte ordførerne inn til krisemøte da det ble klart at de tre kommunene blir tvangssammenslått.

– De har holdt innbyggerne for narr ved å kalle dette en frivillig reform, for så å endre spillereglene helt i oppløpet og velge noe helt annet, sier ordfører i Leikanger, Jon Håkon Odd (Ap), til Kommunal Rapport.

Han får støtte av parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, som kaller tvangssammenslåingene for "en sørgelig overkjøring av lokaldemokratiet.

Samarbeidspartiene omtaler avtalen som en "løypemelding" og åpner for at enda flere kommuner kan slå seg sammen dersom de ønsker det. Kommunalministeren kan imidlertid ikke si om det vil bli aktuelt med flere tvangssammenslåinger framover.

– Vi starter med å se på behovet for større kommuner, sier Sanner. Hans partifelle Frank Jenssen utelukker imidlertid ikke at flere kommuner vil tvinges sammen i fremtiden.

I tillegg skal dagens 19 fylker reduseres til ti eller elleve regioner: Nord- og Sør-Trøndelag, Aust- og Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Hordaland, Vestfold og Telemark, samt Hedmark og Oppland skal danne fem regioner.

I tillegg må Østfold, Akershus og Buskerud forhandle fram en ny avtale om sammenslåing, mens Nord-Norge foreslås redusert til en eller to regioner.

Det mener dagens tre fylkesordførerne i nord er både ulogisk og udemokratisk. I en pressemelding omtaler de inndelingen som både tilfeldig og useriøs.

– Hvorfor vil de fire partiene ha endringer i Nord-Norge når Møre og Romsdal og Rogaland skal bestå? De klarer jo ikke engang selv å si hva de mener med Nord-Norge, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms.

Det er også uklart hvilke konkrete oppgaver de nye regionene vil få, foruten samferdsel, næringsutvikling og utvikling av såkalte kompetansestrategier.

– Vi har allerede flyttet noen oppgaver over til de nye regionene, og når vi nå får større regioner, legger man nettopp et grunnlag for å gi de nye regionene mer ansvar i årene som kommer, sier Sanner til NTB.


På forsiden nå