Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom

Helseminister Bent Høie (H) godkjenner nå bruk av blodprøve for å avdekke Downs syndrom. KrF frykter et kaldere sorteringssamfunn.

Saken oppdateres.

– Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Olaug V. Bollestad (KrF) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket.

– KrF støtter ikke beslutningen. Vi ønsker ikke en intensivering av jakten på barn med Downs syndrom, sier hun.

Bollestad mener at vedtaket fører oss mot et kaldere samfunn.

– Det er trist at man ikke har plass for dem som er annerledes.

Høie er sterkt uenig i denne tolkningen.

– Det er streng begrensning av bruken. Bruken av blodprøver vil kun gjelde de kvinnene som uansett hadde gjennomført morkake- og fostervannsprøver. Blodprøven godkjennes innenfor gjeldende vilkår for fosterdiagnostikk som et alternativ til morkakeprøve eller fostervannsprøve, etter at kombinert ultralyd og blodprøve (KUB-test) viser høy risiko for trisomi hos foster. Disse kvinnene slipper nå å utsette seg for faren med spontanabort, understreker helseministeren.

Men Bollestad frykter at flere liv vil gå tapt når man nå åpner for blodprøven, enn de liv som måtte gå tapt via morkake- og fostervannsprøver.

– Mange kvinner vil nå få et vanskeligere valg, understreker hun.

Høie presiserer at man nå ikke utvider andelen kvinner som tilfredsstiller kriteriene for en slik test.

-Det er viktig at det fødes barn med Downs syndrom. Det er viktig at vi har et samfunn med stort mangfold, og at man har aksept for det å være annerledes, sier han.

Bollestad mener at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.

– Det må være KrFs vurdering, men vi er glade for at partiet ikke mener det er brudd på samarbeidsavtalen, kommenterer Høie.

Fosterdiagnostikk er i hovedsak forbeholdt gravide som har økt risiko for å få barn med alvorlig arvelig sykdom eller utviklingsavvik, blant annet de som er 38 år eller eldre ved termin.

Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet har anbefalt å ta i bruk blodprøven NIPT, men Helsedirektoratet anbefaler en mer begrenset godkjenning enn Bioteknologirådet. Departementets godkjenning samsvarer med Helsedirektoratets anbefalinger.

(©NTB)

På forsiden nå