Skattedirektoratet kan legge ned regionene

Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet i oppdrag å vurdere sin egen organisasjonsstruktur. Et av alternativene kan bli nedleggelse av regionene.

Saken oppdateres.

Skatteetaten er delt inn i fem regioner – nord, Midt-Norge, vest, sør og øst – i tillegg til hovedkontoret Skattedirektoratet. Innen 4. april skal en rapport med anbefalte endringer være klar, skriver Dagens Næringsliv.

– Departementet forventer at mulighetene for økt spesialisering, arbeidsdeling og helhetlig virkemiddelbruk vurderes, het det i et brev fra Finansdepartementet til skatteetaten da oppdraget ble gitt i februar i fjor.

–Et scenario er at man skal legge ned regioner og erstatte disse med nasjonale fagmiljøer, noe som innebærer at regionsjefene mest sannsynlig vil få nye oppgaver. De kan for eksempel få et fagansvar på tvers av geografisk lokalisering, sier klubbleder Ingrid Sølberg i Norsk Tjenestemannslags avdeling NTL Skatt.

Allerede er antall skattekontorer blitt kraftig redusert fra 107 til 57, og nærmere 600 ansatte er direkte berørt av prosessen. Assisterende skattedirektør Nina Schanke Funnemark bekrefter at det jobbes med ytterligere endringer.

– Vi utreder ny overordnet organisering av skatteetaten. Vår kontorstruktur med 57 kontorer ligger fast uavhengig av fremtidig organisering. Vi legger opp til en landsdekkende oppgaveløsning, sier hun.

(©NTB)

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå