Færre bruker alternativ behandling

Færre nordmenn oppgir at de oppsøker og bruker alternativ behandling, ifølge en undersøkelse 

Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Den omtales i onsdagens utgave av Vårt Land, men ble først omtalt i fagbladet Sykepleien.