Unge Høyre til kamp for større skattekutt

Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise er ikke enig med sin partileder Erna Solberg i at det blir for dyrt å fjerne hele formuesskatten i neste periode.

Saken oppdateres.

– At den skulle være uhåndterlig å fjerne, er jeg ikke enig i, sier Riise til NTB.

Torsdag innleder Høyre sitt landsmøte, hvor skatt og velferd blir sentrale tema.

– Jeg skulle ønske at man kunne gå litt offensivt ut og fjerne den, legger han til om den utskjelte og omstridte skatten.

Solberg slo overfor DN onsdag fast følgende:

– Vi vil ikke ha råd til å fjerne hele formuesskatten i neste periode.

Men Riise ser det annerledes. Unge Høyre har derfor, i likhet med fylkeslagene fra Oslo, Akershus, Hedmark og Hordaland, meldt inn endringsforslag om å fjerne hele formuesskatten i neste periode. Det vil koste rundt 12 milliarder kroner.

I programutkastet nøyer Høyre seg med å gå inn for å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, et tiltak som kan ha en prislapp på 7–8 milliarder. Unge Høyre ønsker også å fjerne ordet "moderate" fra formuleringen om "moderate skattekutt".

Programkomiteen har ikke ønsket å tallfeste hvor store skattekutt Høyre ser for seg de neste fire årene.

– Jeg har tidligere gjort et høyst uformelt anslag basert på programutkastets punkt om arbeidende kapital. Hvis vi sier at 7–8 milliarder av den resterende formuesskatten er arbeidende kapital, og vi matcher det med tilsvarende reduksjon i personskatt, blir det rundt 15 milliarder til sammen, sier Riise, og legger til:

– Det er rundt 10 milliarder mindre enn i inneværende periode og ikke et helt urealistisk anslag.

Fjernes hele formuesskatten, blir dette anslaget litt høyere, men fortsatt godt under nivået på lettelsene denne perioden.

Ungdomspartiet vil også stramme inn på velferdsutgiftene, blant annet ved å senke sykelønnen fra 100 til 80 prosent, harmonisere sykelønn med uføretrygd og innføre én karensdag.

– Vi ønsker å være enda mer ambisiøse på å ha en politikk som gjør det mer lønnsomt å investere, eie og skape arbeidsplasser i Norge. Samtidig må vi være i forkant av den debatten som vil komme om unødvendig høye offentlige utgifter i Norge, sier Riise, som også har sittet i Høyres programkomité.

Han erkjenner at Unge Høyre neppe får med seg moderpartiet på å vedta kutt i sykelønnen, men sier ungdomspartiet er opptatt av å ta noen upopulære debatter.

Riise tror også Ap om få år vil ønske seg kutt i sykelønnen og viser til at den koster rundt 40 milliarder kroner i året.

Erna Solberg åpner landsmøtet, der Høyre skal finpusse politikken og ruste seg til valgkampen.

Flere fylkeslag kommer til Gardermoen med et krav om at forsvarsbudsjettet må økes raskere enn det partiet legger opp til. De nøyer seg ikke med at NATO-målet om at budsjettet skal utgjøre 2 prosent av BNP skal være "en langsiktig ambisjon", men krever at målet skal nås innen 2024.

Partiet har lagt opp til dueller om temaer programkomiteen ikke kunne enes om, blant annet om barnetrygden bør erstattes med gratis barnehage og SFO.

Bak alle de faglige diskusjonene lurer også spørsmålet om hva slags samarbeid landet kan få hvis det blir nytt borgerlig flertall i høstens valg.

Det siste året har gnisningene mellom Frp og de to sentrumspartiene KrF og Venstre kommet stadig sterkere til uttrykk. Men lederne for samarbeidspartiene kommer til Gardermoen for å holde hilsningstaler.

(©NTB)

På forsiden nå