Høyres landsmøte:

Klar melding om å starte ulvejakt

Høyres landsmøte slår fast at ulveforliket i Stortinget skal gjennomføres. Det er en klar melding til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen om å redusere antallet ulv.

Anders Kiær i Høyre er fornøyd med landsmøtets beslutning. 

Saken oppdateres.

GARDERMOEN: - Jeg er svært tilfreds med at et enstemmig vedtak på Høyres landsmøte slår fast at ulveforliket skal gjennomføres. Selv om vi ikke rekker å starte ulvejakten denne sesongen, så er vedtaket viktig for hele distriktsnorge, sier Anders Kiær som leder nord-trønderdelegasjonen på landsmøtet.

Det ble bråk internt i Høyre, og over store deler av distriktsnorge, da klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen tidligere i vinter ikke ga tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

- Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen like før jul.

Klar marsjordre

Flere delegasjoner på Høyres landsmøte har arbeidet for å få partiet til å konkludere i ulvesaken etter at statsråden vegret seg for å iverksette ulvejakt denne vinteren. Nå har landsmøtet gitt en klar beskjed til regjeringen om at antall ulv skal reduseres.

- Jeg er strålende fornøyd, og er tilfreds med at vi feier all tvil til side. Marsjordren for regjeringen er klar. Høyre står bak ulveforliket. Vedtaket viser at høyrefolk både i byene og distriktet står samlet i vårt syn på at antall ulv skal reduseres. Jeg tror det er viktig at vi ble enige og dette kan få konsekvenser for forvaltningen også av de andre store rovdyrene på sikt, sier Anders Kiær.

Rydder jussen av veien

Kiær mener vedtaket på landsmøtet ikke lenger sår tvil om at det står juridiske forhold i veien for å gjennomføre ulveforliket og er tilfreds med å kunne reise hjem til Nord-Trøndelag med et klart vedtak i kofferten som åpner for ulvejakt.

- Det er neppe sannsnynlig å tro at det er gjennomførbart å redusere antalllet denne vinteren. Ting tar litt tid, men nå er i alle fall all tvil om hvor Høyre står i denne saken ryddet av veien, sier Anders Kiær.

I en kort uttalelse fra landsmøtet heter det: Ulveforliket i Stortinget skal gjennomføres, og bestandsregulering og forvaltning innenfor sonen må iverksettes. Nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.

På forsiden nå