Støre åpner for større og mer aktivt eierskap

Jonas Gahr Støre mener Norge trenger en mer kraftfull industripolitikk. Det kan bety økt og mer aktivt statlig eierskap.

Saken oppdateres.

Ap-lederen sier til Klassekampen at industripolitikken også må bli mer ambisiøs og strategisk og at den må satse på de områdene der Norge har særlig gode forutsetninger.

– I årene som kommer, mener jeg vi skal ha større ambisjoner for hva det statlige eierskapet betyr og hva det skal bidra til. Ikke minst for å sørge for å beholde arbeidsplasser og kompetanse i landet, sier Støre. Han sier partiet har et pragmatisk syn på eierskap.

– Det kan være områder der vi skal åpne for industrielle allianser, endre eierskapsmodeller, og det er områder hvor det kan være aktuelt å øke engasjementet, sier han, men vil ikke peke ut noen konkrete sektorer.

Et programforslag som skal diskuteres på landsmøtet går ut på å «utrede om en styrking av dagens eierskapsforvaltning kan sikre nasjonal forankring av strategiske bedrifter sammen med private eiere».

(©NTB)

På forsiden nå