Norge topper FN-liste over utvikling

Norge er igjen kåret til verdens beste land. På FN-oversikten over land med høyest utvikling troner vi foran Australia, Sveits, Tyskland og Danmark.

Norge topper FNs liste over mennskelige utvikling for alle (HDI-indeksen). Men UNDP peker også på økte forskjeller i rike land. Dette bildet er fra 17. mai i 2016.  

Saken oppdateres.

Mandag ble Norge kåret til verdens lykkeligste land av World Happiness Report, en rapport som utarbeides sammen med FN. Tirsdag la FNs utviklingsfond (UNDP) fram sin flaggskipsrapport for 2016 kalt "Menneskelig utvikling for alle".

Rapporten viser at selv om menneskelig utvikling har hatt en gjennomsnittlig økning i alle regioner mellom 1990 og 2015, står fortsatt en tredel av verdens befolkning på et lavt utviklingsnivå.

– På tross av 25 år med imponerende framgang i menneskelig utvikling, er det stadig millioner av mennesker som ikke får ta del i framskrittene, heter det i rapporten som viser indeksen for menneskelig utvikling (HDI).

LES MER: Norge er kåret til verdens lykkeligste land

Marginaliserte grupper

De mest marginaliserte gruppene står fortsatt utenfor den globale utviklingen.

– Kløften mellom dem som gjør framskritt og de mest sårbare gruppene vil øke, med mindre man bryter ned dypt forankrede barrierer, advares det.

For Norges del er rapporten gledelig. Vi er verdens beste land å bo ifølge DI-indeksen. Sverige havner på en 14. plass.

Nederst på lista ligger Burundi, Burkina Faso, Tsjad, Niger og aller sist – Den sentralafrikanske republikk.

Advarer rike land

Men UNDP advarer også rike land mot å sole seg i glansen.

- Fattigdom og ekskludering er en utfordring også for rike land, der det på verdensbasis lever 300 millioner mennesker i fattigdom. En tredel av disse igjen er barn, heter det.

Også i Norge er det økende oppmerksomhet om større klasseskiller her til lands. Forfatteren Jan Kristoffer Dale har fått stor oppmerksomhet for sin debutbok der han beskriver norsk underklasse. Aftenposten videreformidlet i forrige uke forskning som viser at gapet mellom sysselsatte unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt merkbart siden 1992. SV meldte i helgen at partiet går til valg under slagord mot den økende ulikheten i Norge.

Mye gjenstår

- Verden har kommet et godt stykke på vei til å utrydde ekstrem fattigdom, sier UNDP-leder Helen Clark i pressemeldingen.

– Vi ser bedre tilgang på utdanning, god helse og gode sanitærforhold, og også bedre muligheter for kvinner og jenter.

Men fattigdom og ekskludering forblir en utfordring, spesielt for de mest marginaliserte gruppene, understreker Clark.

Rapportens hovedforfatter, Selim Jahan mener vi legger for stor vekt på det nasjonale gjennomsnittet, som ofte skjuler enorme variasjoner.

– For å gjøre framskritt må vi gjøre en grundigere analyse av hvem som er blitt etterlatt og hvorfor, sier Jahan.

Kvinner de mest sårbare

UNDP trekker spesielt fram kvinner og jenter, landsbybefolkning, urfolk, etniske minoriteter, migranter, flyktninger og mennesker med funksjonshemninger. Dette er grupper som systematisk settes bakerst.

-Disse gruppene blir fortsatt systematisk ekskludert av hindre som ikke bare er av økonomisk art, men også politisk, sosiale og kulturelle, heter det.

Selv om rapporten fastslår at globale kjønnsforskjeller langsomt krymper, trer kvinner likevel fram som den mest sårbare gruppen.

Årsaken til det er de langvarige mønstrene av ekskludering og manglende innflytelse.

På forsiden nå