Helsesøstre vil ha aldersgrense for alternativ behandling

Landsgruppen av helsesøstre (NSF) er kritiske til alternative behandlingsformer rettet mot små barn. De mener Norge bør vurdere aldersgrense, slik Sverige har.

Ifølge Vårt Land, som har regnet på tall fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) fra november i fjor, fikk rundt 40.000 barn under 12 år alternativ behandling i løpet av ett år. Landsgruppen av helsesøstre (NSF) og Norsk barnelegeforening ønsker kjøreregler for alternative behandlingsmetoder for barn i Norge.